Johannes Goossen

Wethouder

Mijn jeugd

Geboren en getogen in de provincie Groningen. Geboren in gezin met 1 zus en 1 broertje, vader was kostwinner en moeder deed het huishouden, een warm en gezin hecht. Tot vlak voor m'n 22e verjaardag bij m'n ouders gewoond, in Niekerk (gemeente Oldekerk, tegenwoordig gemeente Grootegast). Dat dorp is wat vergelijkbaar met Groessen.

Mijn studietijd

In 1989 in Groningen-stad gaan, vanaf januari 1990 op kamers (zelfstandige wooneenheid). Sociologie gestudeerd, ondertussen nog propedeuse Rechten gehaald. Totale studietijd heeft me 8 jaar beziggehouden, ik was dol op sociale activiteiten, studentenvereniging, uitgaan, maar bovenal jongerenpolitiek!

Op 32 jarige leeftijd de stad Groningen verruild voor de gemeente Duiven.

carriere

1990 - 1997 In m'n studententijd werkte ik als zaterdagbesteller en pakketdienstmedewerker voor TPG Post (tegenwoordig TNT Post)

1997 - 2000 consulent Sociale Zekerheid in dienst van ds Th Dellemanstichting Groningen

2000 - 2003 consulent Maatschappelijk Activeringswerk in dienst van de ds JC. Sikkelstichtint te Arnhem

2003 - 2005 teamleider Team Kerk in de Samenleving, Provinciaal Dienstencentrum Protestantse Kerken Gelderland

2005 - 2006 waarnemend hoofd Provinciaal Dienstencentrum Protestantse Kerken Gelderland

2006 - 2010 wethouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Economie, Wet maatschappelijke ondersteuning, wijkgerichtwerken, volksgezondheid

2010 - 2014 fractievoorzitter CDA Duiven-Groessen-Loo

2014 - heden wethouder met de portefeuille:

  • Welzijn (waaronder ontmoetingsfuncties, ouderenbeleid, positief jeugdbeleid, vrijwilligerswerk)
  • Transformatieagenda
  • Overheidsparticipatie / actief burgerschap
  • BOSS / OpenClub
  • Programma Wonen inclusief locatie-ontwikkeling
  • Burgerbegroting
  • Financiën
  • Programma SKKG (Stimulering Kaveluitgifte en Kostenreductie Grondexploitaties)

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 

Al sinds mijn 18e jaar lid en actief binnen de christen-democratische beweging. In Groningen voorzitter CDJA provincie Groningen, lid Dagelijks Bestuur CDA provincie Groningen geweest. Bij verhuizing naar Gelderland scholingsconsulent van CDA Gelderland geworden.Tijdens laatste raadsverkiezingen was ik Campagneleider voor CDA Duiven

Nadat verkiezingen in 2006 het CDA geen windeieren hadden geleverd, en de Collegeonderhandelingen uitkwamen op een Coalitie samen met GroenLinks, werd ik op 21 maart 2006 benaderd met de vraag van ik wethouder wilde worden. Zonder te aarzelen heb ik meteen JA gezegd, en NOOIT spijt gehad!

In 2009 ben ik door de leden van het CDA unaniem gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Met als inzet het resultaat van de verkiezingen van 2006 te evenaren natuurlijk samen met mijn campagne team leden.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.