10 november 2018

Aandacht voor het kinderpardon

Op maandag 12 november vergadert de gemeenteraad van Elburg over de Meerjaren Programma Begroting (MPB). De CDA-fractie zal tijdens deze vergadering een motie indienen met als titel “Stabiel opgroeien voor alle kinderen”. Het CDA wil hiermee bereiken dat het zogenoemde kinderpardon in Den Haag weer op de politieke agenda komt.

De CDA-fractie weet dat de gemeente niet gaat over de Haagse politiek en dus ook niet over het kinderpardon. Fractievoorzitter Cees Dijkhuizen: “De gemeente Elburg heeft in de Programmabegroting ieder jaar veel geld beschikbaar voor het gezond, veilig en geborgen opgroeien van kinderen. Ongeveer 400 kinderen in Nederland leven echter al vijf jaar of langer in onzekerheid over hun verblijfsvergunning, maar ze zijn inmiddels wel volledig geworteld in de Nederlandse samenleving. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen die vijf jaar of langer in Nederland wonen niet meer zonder schade teruggestuurd kunnen worden naar hun land van herkomst”.

UNICEF Nederland heeft de raad van Elburg opgeroepen om, ter voorkoming van lokale onrust als kinderen worden teruggestuurd naar het land van herkomst, zich als kinderpardongemeente aan te sluiten bij de actie voor een ruimhartig kinderpardon. De CDA-fractie is van mening dat het beter is om als gemeenteraad nu hierover het gesprek te voeren, vóórdat zich een concrete situatie in de gemeente Elburg voordoet. 

In de motie verzoekt de CDA-fractie het College van B&W om bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon en een zorgvuldige en versnelde procedure. Cees Dijkhuizen: “We hopen op ruime steun voor deze motie in de gemeenteraad. Andere fracties mogen zich melden als mede-indieners!” 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.