11 oktober 2019

In actie: Week tegen Eenzaamheid!

CDA Elburg heeft in het kader van de week tegen de eenzaamheid bezoeken gebracht aan de weekmarkten op ’t Harde en in Elburg. De werkgroep had een aantal posters laten maken met prikkelende stellingen om zo het gesprek op gang te helpen. Daarnaast werden er kaartjes uitgedeeld met handige tips om het onderwerp “Eenzaamheid” in de thuissituatie bespreekbaar te maken.

Op de markten heeft men veel mensen kunnen spreken over dit onderwerp.  Het is een thema dat niet alleen bij ouderen speelt. Ondanks alle social media, kunnen ook jongeren eenzaam zijn. Meest opvallend in de gesprekjes was wel de nabijheid van de buren. Op de vraag wanneer men voor het laatst de buren had gezien, was “gisteren” een veel gehoord antwoord.

Men is van mening dat er in de gemeente Elburg veel gedaan wordt. Mensen worden bezocht door kerken, buren en familie.  Meerdere mensen geven aan er ook zelf op uit te gaan. “Je moet het zelf doen” gaven enkele mensen aan. De vraag of ook de politiek nog een rol had in het bevorderen van omzien naar elkaar werd als antwoord gegeven “Ja, maar het is vooral een zaak van de samenleving zelf”!

Het CDA was onder de indruk van de openheid van met name de ouderen mensen op de markten. Waar mogelijk zal ze zich binnen de politiek sterk maken om eenzaamheid tegen te gaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.