14 maart 2018

Oud-wethouder Jo Huisman overleden

Afgelopen dagen werd bekend dat oud CDA-wethouder Jo Huisman is overleden op de leeftijd van bijna 82 jaar. 

Jo Huisman was gedurende 22 jaar, van 1978 tot 2000, wethouder voor het CDA in de gemeente Elburg. Velen zullen Jo Huisman nog herinneren als de bedrijvige bestuurder die zich haastig van de ene naar de andere afspraak spoedde. Huisman zette zich ten volle in voor de gemeente en de gemeenschap, ongeacht om wie het ging. Hij heeft zijn stempel gedrukt op wat nu het ‘sociaal domein’ wordt genoemd. Mensen die een beroep moesten doen op een uitkering, een voorziening voor gehandicapten of werkzaam waren in de sociale werkvoorziening hadden zijn speciale belangstelling. Ook voor het onderwijs, de sport en de sportvoorzieningen heeft hij veel verdiensten.

Bij zijn afscheid in 2000 benoemde het CDA in Elburg Jo Huisman tot erelid van de afdeling. Daarna maakte hij zich nog zeer verdienstelijk bij maatschappelijke organisaties zoals de Lokale Omroep Elburg en gemeenschapscentrum ’t Huiken.

Het was bekend dat de gezondheid van Jo Huisman de laatste jaren achteruit ging. Op woensdag 14 maart 2018 is hij in verpleeghuis De Voord te Elburg overleden. 

Elburg verliest in hem een bijzondere persoonlijkheid. CDA Elburg herinnert Jo Huisman met respect, eerbied en met veel waardering voor alles wat hij voor de gemeente Elburg en het CDA heeft betekend.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.