25 november 2009

Cultuurmakelaar timmert aan de weg

Op de lijst van ingekomen raadsstukken staat ook de tussenrapportage van de informatienota Cultuurmakelaar het project 2008 aangegeven. Wel u kunt bij lees meer, de derde informatie brief lezen van Laura Biesheuvel. Hierin geeft ze weer hoe actief en constructief ze aan het werk is.

Het project Cultuurmakelaar wordt geïnitieerd door de gemeenten Epe, Heerde, Hattem en de provincie Gelderland. De organisatie KIKC (Kei In Kunst en Cultuur) heeft momenteel één cultuurmakelaar, in de persoon van Laura Biesheuvel. De organisatie

KIKC valt onder de Stichting Steunpunt Kunst en Cultuur Noord Veluwe en kan hierdoor

zijn onafhankelijkheid waarborgen. NIEUWS Stichting Steunpunt Kunst en Cultuur.

Personeelswisselingen

Quirijn Snijder heeft met ingang van 1 september zijn functie als project-coördinator neergelegd. Voor hem in de plaats is Adèle Reiss gekomen. Marloes Herweijer is sinds 1 oktober vaste medewerker bij KIKC.

Even voorstellen

Speels. Serieus. Bestuurlijk onderlegd. Praktisch van aard. Snel en accuraat. Stimulator. Procesbegeleider. Projectmanager. Ze zeggen van mij dat ik kansen zie en benut. Ik heb altijd gewerkt in een breed cultureel veld, met professionals en amateurs, in het westen en midden van het land, op verschillende niveaus. In Den Haag ben ik 29 jaar geleden in de kunsteducatie begonnen, eerst in het veld, later als wijkcoördinator en cultuurmanager. Vervolgens werd ik directeur bij Markant, het centrum voor kunsteducatie in Apeldoorn. Dat waren 12 inspannende jaren. En nu ben ik met een nieuwe uitdaging bezig. Sinds anderhalf jaar heb ik een eigen bedrijfje onder de naam KUNSTENAREISS, dat zich inzet voor alle vormen kunst in de breedst mogelijke zin. Sinds 1 oktober zet ik me in als projectcoördinator voor de stichting Steunpunt Kunst & Cultuur Noord Veluwe. Acht uur per week zal ik me, om het coördinatiepunt KIKC verder te ontwikkelen, in eerste instantie bezighouden met het beleidsmatig ondersteunen van de cultuurmakelaar Laura Biesheuvel. Daarbij ga ik bekijken hoe het Steunpunt haar activiteiten bijvoorbeeld kan uitbreiden naar een servicepunt Amateurkunst en een project voor mensen met een lichamelijke beperking. Mijn eerste ervaringen en samenwerking met Laura en Emile Schra zijn erg prettig en inspirerend. Ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Adèle Reiss

Nieuwsbrief

Nr. 3

NIEUWS KIKC Cultuurmakelaar

Website

Het aanbod van aanbieders voor het basisonderwijs stroomt binnen op de website. Niet alleen regionaal maar ook landelijk aanbod weet KIKC te vinden. Naast dat er momenteel aanbod op staat voor leerlingen uit het basisonderwijs staat er sinds oktober ook aanbod op voor leerkrachten. Het is nog wel in ontwikkeling, vandaar dat dit aanbod nog bescheiden is. In tegendeel tot het aanbod voor leerlingen. Dit aanbod is al gegroeid naar 97 projecten online! Ondanks het groeiende aanbod blijft KIKC altijd nog opzoek naar nieuw aanbod. Kent u iemand of heeft u een organisatie binnen uw school gehad, maar staat het nog niet op de website van KIKC? Tip deze personen en / of organisatie!

Methode ‘Moet je doen!’ te huur

Om de scholen te ondersteunen, is het mogelijk de methode “moet je doen” te huren. Een zeer mooie methode die gebruikt kan worden in de klas. Voor de voorwaarden en kosten kunt u contact opnemen met de Cultuurmakelaar Laura Biesheuvel.

ICC cursus van start

Op 13-01-2010 gaat er weer een ICC cursus (Interne Cultuur Coördinator) van start. De cursus ICC biedt scholen de mogelijkheid om een goede infrastructuur in en om de school te ontwikkelen voor cultuureducatie. De ICCer is inhoudelijk deskundig en verantwoordelijk voor cultuureducatie binnen de school en kan het schoolteam hiervoor enthousiasmeren. De taken zijn:

- schrijven van een cultuurbeleidsplan

- het coördineren, stimuleren, eventueel organiseren en evalueren van activiteiten

- externe communicatie (met bijvoorbeeld de cultuurmakelaar)

- interne communicatie

- budgetbeheer.

Wilt u op uw school (scholen) uw eigen cultuurspecialist? De cursus schoolt uw teamlid in zes dagdelen tot specialist die vorm kan geven aan visie en beleidsvorming op school, resulterend in een beleidsplan, een plan van aanpak en een activiteitenplan. Wanneer: Regio Veluwe op

13-01-2010

17-02-2010

24-03-2010

02-06-2010 (ochtend)

Kosten 350,- euro

Informatie Jan Gosselink 06-10 33 92 29 Aanmelden d.smeets@edu-art.eu Of via de cultuurmakelaar 06-11880288/ info@kikc.nl

Orgel kan een muur doen instorten

EPE - Het is nog niet eens begonnen en de kinderen, die zich in de Grote Kerk verzamelen, slaan al aan het joelen. Ze zitten omgekeerd in de banken en volgen de hand waarvan de vingers over de balustrade van de orgelombouw dansen. Wie er aan de hand vastzit, is niet te zien. Dat maakt het des te intrigerender. Het Meere-orgel bestaat 200 jaar en de leerlingen van de groepen 5 en 6 van de Eper basisscholen zijn uitgenodigd voor een kennismaking met het orgel. De Cultuurmakelaar heeft in samenwerking met Dick Zwart voor de organisatie hiervan gezorgd. Johan Luymes en Klaas Stolk, twee professionals die dat 'kunstje' al vaker hebben gedaan, nemen die taak voor hun rekening. Stolk is weliswaar de onzichtbare die boven aan het orgel zit, hij blijkt nauwkeurig te kunnen volgen wat er in de kerk gebeurt en levert per microfoon ook zijn inbreng in de communicatie. Zijn inleidende orgelspel is volgens Johan maar saai. Hij krijgt de kinderen meteen mee om Klaas tot de orde te roepen en hem iets anders te laten spelen. "Klaas, kun je wat spelen bij een verhaaltje dat ik vertel?" Dat kan de organist. Hij laat Krokodil viool spelen en Olifant trompet; laat een boor in de muur drillen, een hamer slaan en een muur muzikaal instorten. Dat kan een orgel dus allemaal. Maar als opeens een paar orgelpijpen zijn verdwenen, is ook de organist onthand. Johan blijkt opeens een handvol orgelpijpjes te hebben en door daar als een fluit op te blazen komen de ontbrekende tonen eruit. Zeven kinderen assisteren zo al blazend de organist in het bekend 'vader Jacob'. Als Johan maar aangeeft wie wanneer moet blazen, dan klinkt het prima. Ook altijd leuk: zingen bij het orgel. Eerst een paar oude kinderliedjes, dan zelfshet Wilhelmus, dat er -dankzij Koninginnedag- prima in blijkt te zitten bij de jeugd. Het schettert door de kerk. Maar het kan nog harder. "Wie is er jarig vandaag?" Niemand. "Wie zou er jarig willen zijn?" De helft van de kinderen. Het 'Lang zal ze leven' knalt door de ruimte. Even weer een rustpauze. Een lesje lange en korte tonen, hoge en lage tonen. Terwijl Johan strepen en stippen op papier zet volgthet orgel muzikaal die lijnen en punten. Ook als een van de kinderen een tekening maakt, vertaalt het orgel het tekenwerk in noten. De kinderen worden wel steeds rumoeriger. Samen met de echoënde akoestiek maakt dat de verstaanbaarheid van de gesproken tekst er niet beter op. Johan heeft er zijn handen vol aan de kinderen 'bij de les' te houden. Drie kwartier orgelles blijkt wel het uiterste. Een applaus voor de te voorschijn gekomen organist en zijn kompaan, daar willen ze nog wel aan meewerken, maar dan lokt het ijsje bij de uitgan In totaal waren er 364 leerlingen uit de gemeente Epe betrokken bij het concert. Het concert is beoordeeldmet een 7!!!!

Ensemble “Drie!”

Ensemble “Drie!” was één van de aanbieders op de culturele markt van 19 mei jl.. Om nader kennis met hen te maken, stellen zij zich hieronder aan u voor. Op zoek naar een verrassend programma? Ensemble “Drie!” (fluit, accordeon en klarinet) heeft drie educatieve projecten ontwikkeld, voor alle groepen van de basisschool hebben wij een project. Wij zijn een vrij nieuw ensemble en hebben als missie om klassieke muziek, in de volle breedte, toegankelijk te maken. Henk Jansen, medewerker van het tijdschrift de klarinet, schrijft: “…Bovenal bestaat Drie uit drie enthousiaste musici die besloten hebben zich geen beperkingen te laten opleggen door wat voor grens dan ook. Zo behoren tango, klezmer en modern klassiek tot hun speelterrein. En wordt er zowel voor het gewillige oor van kinderen als dat van volwassenen opgetreden met wereldkaart en al. Toen ik hen voor het eerst hoorde in de Lutherse Kerk te Groningen kwamen deze (drie) associaties bij me op: ontroerend, Verrassend en zuiver.” In de projecten: “zing swing en doe mee”, en “klinkende woorden” gaan de kinderen zelf actief met muziek aan de slag. We sluiten de workshops af met een spetterend meedoeconcert: de kinderen geven samen met ons een concert, waarbij eventueel ook de ouders kunnen komen kijken. Naar aanleiding van de try-out in Wezep reageerde één de leerkrachten als volgt: "Ik was verbaasd over hoeveel jullie deden. Voor mijn gevoel kwam er steeds meer. Dit vond ik helemaal geweldig. Verrassingseffect zal ik maar zeggen. Het programma zat erg goed in elkaar. Leuk was het idee van een muzikale reis door de wereld. Ook de afwisseling van jullie muziek met de activiteiten van de kinderen vond ik heel origineel." Dat de kinderen zelf meedoen met het concert zorgt voor een unieke, onvergetelijke ervaring. We leveren maatwerk: in overleg met de school kunnen we het thema aanpassen, zodat de projecten aansluiten bij de kinderen en het thema op school. Er bestaat ook de mogelijkheid dat wij alleen een schoolconcert geven waarbij we, indien dat wordt gewenst, voorbereidend lesmateriaal kunnen toesturen. Kijk ook op de site van kikc (www.kikc.nl) of drie.bekijknu.nl (zonder www!)

Presentatiedag STT Producties

Op 19 januari 2010 is er een presentatiedag van STT-Produkties. Op deze dag spelen er 16 verschillende voorstellingen die geschikt zijn voor het basisonderwijs. Om als docent een goede keus te kunnen maken voor een voorstelling nodigt STT, de cultuurmakelaar en docenten uit om naar de voorstellingen te komen. Voor meer informatie of als u interesse heeft om naar deze presentatiedag te gaan, dan kunt u zich hiervoor opgeven bij Cultuurmakelaar Laura Biesheuvel, tel. 06-11880288

Klasse! Clowns

Aanbod met een reflectieve insteek wordt steeds belangrijker binnen het onderwijs. Ook het aanbod van KIKC speelt hierop in. Zi hieronder het verhaal van de Klasse Clowns. Klasse Clowns biedt Interactieve voorstellingen, inspirerend voor thema's, projecten en trainingen sociaal emotionele vaardigheden op basis van clownerie aan. De clown, als het onbevangen kind, maakt contact, heeft geen oordeel, is positief en laat los, wat verrassend en verhelderend werkt. Kortom de perfecte sparringpartner voor de leerling/ouder/leraar; leren door te ervaren. Meer informatie of geïnteresseerd? Zie www.kikc.nl

Kinderboekenweek; Eten en Snoepen.

De Cultuurmakelaar is actief betrokken geweest bij de Kinderboekenweek. Er was veel vraag naar aanbod in deze week.Zo kwam het dat er 7 voorstellingen hebben gespeeld. Deze voorstellingen waren verdeeld over het Dorpshuis in Heerde en de Eper Gemeente Woning in Epe. De kinderen konden genieten van 2 verschillende voorstellingen. Voor de onderbouw, groep 1 t/m 4, was er de voorstelling Los Patatos Banditos en voor de bovenbouw, groep 5 t/m 8, was er de voorstelling Bollielollievlucht. Beide voorstellingen sloegen goed aan. In totaal waren er ongeveer 1200 leerlingen die van deze voorstelling hebben genoten. De voorstelling Los Patatos Banditos is met een gemiddelde 8 beoordeeld vanuit het onderwijs! En de voorstelling Bollielollievlucht met een gemiddelde 8 ½!. Zie onderstaand een krantenbericht.

EPE/HEERDE- In kader van de 55ste editie van de Kinderboekenweek heeft in Epe en Heerde een aantal voorstellingen plaatsgevonden voor de basisschoolleerlingen, georganiseerd door de Cultuurmakelaar. In beide plaatsen werden twee verschillende voorstellingen gegeven: de voorstelling Bollielollievlucht en de voorstelling Los patatos banditos. Willemijn Ooms en Peter Sterke speelden ‘Bollielollievlucht’; een doldwaasavontuur over eten, snoep en prinsen en prinsessen, maar dan een beetje anders. Een interactieve voorstelling met liedjes, actie en heel veel lol. Poppentheater Valentijn bracht Los Patatos Banditos, een voorstelling met spannende Mexicaanse verhalen over heerlijke Mexicaanse gerechten, bandieten, sombrero’s, cactussen, Mexicaanse muziek, spanning en romantiek. De kinderen genoten met volle teugen van devoorstellingen.

Bron: schaapskooi

Meer Kinderboekenweek!!

Naast dat er een receptief aanbod was ontwikkeld, was er ook een actief aanbod. KIKC heeft in samenwerking met het bakkerijmuseum een speciaal programma ontwikkeld gericht op het thema van de Kinderboekenweek Eten en Snoepen. Er was een programma voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Scholen konden dus met elke groep bij het museum terecht. Binnen 1 week zat de mogelijke ruimte voor opgave vol, waardoor jammer genoeg veel scholen teleurgesteld moesten worden. 13 scholen en dus 725 leerlingen hadden echter wel geluk. Ook dit programma werd zeer goed ontvangen door de scholen en beoordeeld met een gemiddelde 8! Er zijn bij elke voorstelling en bij 2 scholen in het bakkerijmuseum foto’s gemaakt. Deze zijn te vinden op www.kikc.nl In totaal waren er 1925 leerlingen uit de gemeente Epe, Heerde en Hattem betrokken bij de kinderboekenactiviteit bemiddeld door KIKC cultuurmakelaar. KIKC streeft dit voor volgend jaar ook weer na. KIKC krijgt veel vragen voor thema gericht aanbod. Zo ook voor Sinterklaas en de Kerst. Geïnteresseerd in het aanbod? Kijk dan op www.kikc.nl of neem contact op met de Cultuurmakelaar Laura Biesheuvel; info@kikc.nlof 06-11880288

AGENDA 2009-2010

Gemeente Datum Locatie/Tijdstip Opmerkingen

Epe, Heerde en Hattem Woensdagmiddag 10 februari 2010 Locatie: De Hank in Heerde. Elburgerweg 3 Tijdstip 13:00 Beginnen we met een lunch Edu-Art is ook aanwezig. Aan en afmelden via Cultuurmakelaar

Gemeente Datum Locatie/Tijdstip Opmerkingen

Culturele markt voor de gemeenten: Epe, Heerde en Hattem

O.V.B. woensdagmiddag 7 April 2010 Locatie: nog onbekend Tijdstip: na schooltijd Culturele markt wordt verzorgd en geregeld door KIKC

Gemeente Datum Locatie/Tijdstip Opmerkingen

Heerde Donderdag 20 mei Loc:? Tijdstip:15:45 Welke school stelt zich beschikbaar? Epe Dinsdag 11 mei Loc:? Tijdstip:15:45 Welke school stelt zich beschikbaar? Hattem Dinsdag 18 mei Loc:? Tijdstip:15:45 Welke school stelt zich beschikbaar?

De agenda wordt minimaal een week voor die tijd via de mail toegestuurd. Zodra de locaties bekent zijn zal deze planning gemaild worden.
- Medio december-januari; Instellingen vergadering georganiseerd door KIKC en ondersteunt door Edu-Art. Aanbieders worden hier nog op de hoogte van gebracht. Hierin komen aanbieders bij elkaar en vormen ze zodoende een netwerk. In deze vergadering staat centraal hoe het aanbod goed aangepast kan worden op de vraag vanuit scholen.

- Medio november- december; erfgoedinstellingen vergadering over de overdracht van aanbod leskisten Edu-Art naar KIKC. Hierin zullen we kijken hoe de bestaande erfgoedprojecten met vaak een leskist van Edu-Art naar KIKC geplaatst kan worden.

- 19 januari 10:00- 15:30; Presentatiedag STT-Produkties. Zie in de envelop een a4-tje metde informatie hierover

- 20 januari Werkgroepvergadering. Inbreng vanuit ICC’er kan via Joanneke Elbrecht. 038- 4543570 (06-10728470) of mailen: icc@elbrecht.nl. Onbekend met de werkgroepvergadering. Kijk in de laatste notulen, daarin wordt uitgelegd wat de werkgroepvergadering inhoudelijk bespreekt.

- Medio 25 januari kunt u de volgende nieuwsbrief ontvangen.

geplaatst door Jo van der sloot

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.