14 april 2009

Komt er een UMTS-zendmast aan de Wachtelenbergeweg in Epe?

Recent onderzoek van huisartsen geeft aan dat straling ongezond is voor mensen! U hebt het wel ergens gelezen is het niet op deze site ( zie de oude site) dan wel in de diverse dag en weekbladen. Het gaat er om spannen. Komt er wel of geen mast aan de Wachtelenbergweg bij de tennisbaan in Epe.

Jaren loopt er al een procedure. De KPN wil graag een mast plaatsen direct bij een basisschool en in de woonwijk. De woonwijk de Hoge-Weerd in Epe, school en gemeente hebben protest aangetekend. KPN is naar de bestuursrechter in Zutphen gestapt en is het niet eens met de zienswijze van de gemeente Epe.

Wie wil de gezondheid van mensen voor een paar duizend euro per ter discussie stellen? Is dit ook een vorm van graaien? Dat willen we toch niet? Ja, daar gaat het om, om geld te verdienen aan iets wat dubieus is en onzeker. Dat moet men toch niet willen!

Het CDA is tegenstander van UMTS masten in de buurt van woonwijken. Plek genoeg langs snelwegen en industrieterreinen. Het CDA heeft mede initiatieven genomen om een UMTS-zendmast op deze plek niet te plaatsen. We willen de ontwikkelingen niet tegen houden, maar zorgvuldigheid is hier wel een must. De uitspraak van de rechtbank komt een dezer dagen. Gaat de gemeente Epe in hoger beroep bij negatief besluit voor de bewoners, school en buren? Handtekeningen kunnen zo opgehaald worden als de rechtbank die wil hebben. De bewoners willen nu en straks geen mast in hun wijk. De gemeente Epe legde de uitspraak van haar eigen Beroep en Bezwaar naast zich neer en koos de kant van de bezwaarmakers. De gemeente Epe ging achter haar burgers staan, en zo hoort het. Het is heel moeilijk om met een bedrijf als de KPN te procederen. Zij hebben hun advocaten, die er voor zullen zorgen dat Epe geen voet aan de grond krijgt.

Het gaat niet alleen om principe, maar om de gezondheid van onze burgers in Nederland. Als de uitspraak in het voordeel van Epe gaat vallen, dan zijn voor de KPN de consequenties niet te overzien. Ze hadden beter, Epe met rust kunnen laten. Nu is het er op of er onder. De rechter zal zorgvuldig een oordeel moeten vellen. Epe, buurt, school, willen de mast niet op deze plek. Elders op een industrieterrein is prima maar niet in woonwijken en bij scholen.

Onderzoek heeft recent weer aangetoond dat onduidelijk is wat op langer termijn de uitstraling van deze mobiele masten tot gevolg kan hebben. Er zijn wetenschappers voor en tegen. Recent hebben artsen een beroep gedaan op overheden om vooral voorzichtig te zijn met onze moderne technieken. Volgens de ondertekenaars is sprake van een algemene toename van chronische aandoeningen, zoals chronische hoofdpijn, moeheid en slaapstoornissen. De politiek en de gezondheidszorg moeten maatregelen nemen om de blootstelling aan elektromagnetische velden te verminderen. Die oproep doen vijftig Nederlandse artsen. Zij brengen dat in verband met „de explosieve toename van stralingsbelasting in de leefomgeving”, onder meer via mobiele telefoons, zendinstallaties en elektrische huishoudelijke apparatuur.

Epe wil mast niet bij school

door Jan Stenvert. donderdag 20 september 2007 | 07:41 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 21 september 2007

EPE - Bewoners van de wijk Hoge Weerd in Epe kunnen voorlopig opgelucht ademhalen: de gemeente verzet zich net als een aantal van hen tegen de komst van een UMTS - zendmast bij tennisvereniging De Kuilenberg. Het college heeft de bouwvergunning voor de mast geweigerd omdat het de vrees deelt met de directie van de W.G.

van de Hulstschool dat ouders uit angst voor schadelijke gezondheidseffecten hun kinderen zullen terugtrekken van school. Als dat gebeurt, kan dat volgens het college gevolgen hebben voor het bestaansrecht van de school en daarmee ook voor de leefbaarheid van de wijk Hoge Weerd, waarin de W.G. van der Hulstschool een 'belangrijke basisvoorziening' is. De christelijke basisschool zit met haar leerlingenaantal juist weer in de lift.

Burgemeester en wethouders tekenen daar wel bij aan dat ze betwijfelen of dat argument wel stand houdt als de tennisvereniging en KPN in beroep gaan. Uit jurisprudentie blijkt immers dat vrees voor gezondheidsrisico's geen reden mag zijn om een bouwvergunning te weigeren.

Tegen de voorgenomen plaatsing is niet alleen door de school bezwaar ingediend, maar ook door het Achmea Health Center en vier particulieren, die 34 wijkbewoners vertegenwoordigen.

Epe wil mast liever elders

door Jan Stenvert. dinsdag 12 juni 2007 | 09:56 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 14 juni 2007 | 22:48

EPE - De gemeente Epe probeert de UMTS - zendmast die bij tennisvereniging De Kuilenberg zou komen, elders te laten plaatsen. Wethouder Joop van Nuijs heeft echter niet veel hoop dat dat lukt.

Tegen de voorgenomen plaatsing is veel verzet gerezen, onder meer van de nabijgelegen W.G. van der Hulstschool, wijkvereniging Hoge Weerd en het Achmea-Health Center. Ze vrezen dat de straling van de zendinstallatie schadelijk is voor de gezondheid.

KPN zegt de mast in dat gebied nodig te hebben omdat mobiele bellers in het noordwesten van Epe klagen over een slechte bereikbaarheid. Het bedrijf is wel bereid mee te werken aan een zoektocht naar een alternatieve locatie.

Burgemeester en wethouders wilden in eerste instantie akkoord gaan met De Kuilenberg, maar besloten gezien het verzet toch op zoek te gaan naar een andere plek voor de 40 meter hoge mast bij de Kuilenberg, waarmee de welstandscommissie nota bene akkoord is. Het college had zijn vizier onder meer gericht op sportcomplex Wachtelenberg, op het deel dat door atletiekvereniging Cialfo wordt gebruikt. Die grond is van de gemeente. ,,Maar ik ben bang dat het niet gaat lukken omdat de gebruikers van de grond de mast niet willen. En ik vind dat beide partijen het eens moeten zijn over de plaatsing. Maar we gaan nog een keer praten.''

KPN betaalt een vergoeding voor de plaatsing van de mast. Volgens de wethouder wil het bedrijf tussen de 1000 en 3500 euro per jaar betalen. ,,Maar we kunnen de verenigingen niet zeggen: hier heb je een mast, hier heb je geld, nu moet het goed zijn'', aldus Van Nuijs, die hoopt binnenkort de knoop door te hakken.

Gevecht tegen mast lijkt op kansloze missie

door Sanne Voets.

EPE - Het zal heel lastig zijn om de UMTS-zendmast op tennispark De Kuilenberg aan de W.G. van der Hulststraat te weren.

Gisteren werd in Zutphen voor de bestuursrechter het beroep van telecombedrijf KPN tegen de gemeente Epe inhoudelijk behandeld. De gemeente weigert een bouwvergunning voor mast af te geven.Wethouder Joop van Nuijs (ruimtelijke ordening) reisde zelf naar Zutphen af en hield zelf het pleidooi in de rechtszaal. "De hoogste rechter heeft al bepaald dat een vergunning niet mag worden geweigerd op grond van gezondheidsrisico's", vertelde de wethouder vooraf. "Wij baseren ons echter op een reële dreiging dat het voortbestaan van de school in gevaar komt. Ouders hebben namelijk gedreigd hun kind van school te halen." Indirect is er dus wel sprake van een vrees voor gezondheidsrisico's, erkent de wethouder.

In juni 2006 vroeg KPN de bouwvergunning aan. Omwonenden, de W.G. van der Hulstschool, wijkvereniging, het gezondheidscentrum en de bewoner van het rijksmonument Hans en Grietje, reageerden emotioneel op de zaak en maakten bezwaar. "Dat de mast heel gevoelig ligt werd onder meer duidelijk tijdens de raadscommissievergadering destijds. En de informatieavond in maart 2007 bood helaas ook geen respijt. We hebben de angst niet weg kunnen nemen", aldus de wethouder tijdens de rechtszaak.

Vervolgens (in september 2007) besloot het Eper college de bouwvergunning en vrijstelling voor de bouw van de mast te weigeren. De reden is de vrees van ouders, die dreigen hun kinderen van school te halen als de mast wordt geplaatst. En de school draagt volgens de gemeente bij aan de leefbaarheid in de wijk.Gisteren werd deze argumentatie van de gemeente Epe echter flink onder vuur genomen door KPN, maar ook door de drie bestuursrechters die de pleidooien van KPN en de gemeente aanhoorden.

Volgens de advocaten van KPN, M. Smayel en L.P.W. Mensink, weigert de gemeente de aanvraag wel op grond van de vrees voor de gezondheid en dus op grond van gezondheidsrisico's. En ook de commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente heeft het college geadviseerd om het bezwaar dat KPNmaakte op de weigering van bouwvergunning, gegrond te verklaren. Ook zagen de advocaten van KNP niet in waarom de leefbaarheid niet in het geding is, wanneer de school eventueel wordt verplaatst om ergens anders met de Hoge Weerdschool een unilocatie te vormen.

De rechters vroegen zich hetzelfde af. Ook vonden zij het vreemd dat de gemeente geen verklaringen van ouders in haar dossier had bijgevoegd. En tevens vroegen zij zich af of ouders straks daadwerkelijk hun kind van school halen.

"Dat is moeilijk te voorspellen. Wat wij nu weten is, dat we de angst niet bij mensen weg hebben kunnen nemen. Mensen zijn bang dat hun kind kanker krijgt. En wij als gemeente grijpen in als een school in gevaar komt. Dat zouden we ook doen als het leerlingenaantal bijvoorbeeld afnam door een slecht team", aldus Van Nuijs, die wel inzag dat er maar een kleine kans is dat de gemeente deze zaak wint. "Het schept een precedent als wij dit winnen", aldus Van Nuijs. "Dan kunnen er op heel veel locaties in Nederland geen masten meer worden geplaatst. En dat is niet de bedoeling."

Voor de zender zelf hoeft KPN overigens geen vergunning en vrijstelling aan te vragen. De hoeveelheid straling valt binnen de Europese norm. Het gaat puur om de mast. Er staan op dit moment in andere plaatsen in Nederland ook zenders op scholen.

De rechter zal binnen zes weken schriftelijk uitspraak doen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.