07 april 2022

Bijdrage CDA bij aanstelling verkenner van de bestuurscoalitie 2022-2026

Tijdens een extra raadsvergadering, maandagavond 4 april, heeft Mark van de Bunte, verkenner voor de coalitievorming, de opdracht gekregen om de vorming van een coalitie te onderzoeken. Tijdens deze vergadering kon elke partij kort haar input geven die van belang zijn voor de verkenning. Wij hebben ook een bijdrage gegeven en deze is hieronder terug te lezen. Deze week gaan de partijen nog met de verkenner in gesprek en het resultaat van de verkenningsopdracht zal, naar alle verwachting, begin volgende week bekend worden gesteld.

De vergadering is terug te kijken door op deze link te klikken

Bijdrage CDA

Dank u wel voorzitter; Het CDA is blij dat de heer Van de Bunte de taak van verkenner op zich wil nemen. Wij wensen hem bij het vervullen van deze taak alvast veel succes en wijsheid toe.

Voorzitter; De kiezer heeft gesproken en duidelijk ook. De kiezer in Harderwijk en Hierden heeft gekozen voor de “lokale” partijen, Harderwijk Anders en Gemeentebelang. Vanaf deze plek wil ik onze felicitaties aan beide partijen nogmaals aanbieden. Helaas hebben wij als CDA één zetel in moeten leveren. Voor ons voelt deze uitslag niet zozeer als een verlies, maar zien we dit ook in het licht van een landelijk sentiment waarbij onvrede over het kabinet ook afstraalt op de lokale afdelingen. Als CDA zijn wij trots op wat we de afgelopen vier jaar hebben kunnen doen voor onze inwoners. Helaas is dit door de kiezer onvoldoende op waarde geschat dus daar ligt de aankomende vier jaar een taak voor ons. De kiezer heeft namelijk altijd gelijk.

Voorzitter; Aan de verkenner wil ik namens het CDA het volgende meegeven.

Als het gaat om coalitievorming. Het CDA zou graag zien dat er weer een coalitie van vier partijen wordt gevormd. Wij zien dat als een goede basis voor een evenwichtig stadsbestuur en we hebben hier de afgelopen vier jaar goede ervaringen mee gehad. Het CDA is ook bereid om hier zijn bijdrage aan te leveren en daarmee verantwoordelijkheid te nemen. De optie van een college met vijf wethouders zien wij ook als een mogelijkheid om hiermee recht te doen aan de uitslag voor Harderwijk Anders.

Als het gaat om de inhoudelijke onderwerpen vinden wij het belangrijk dat we niet alleen kijken naar het hier en nu maar ook verder kijken. Zijn de besluiten die we nu nemen ook goed voor de toekomst.

  • We willen onze inwoners meer betrekken, wat ons betreft kan dat door de invoering van een dorpsraad in Hierden, een jeugdraad in de gemeente en de aanstelling van een lokale ombudsman.
  • Als CDA willen wij meer inzetten op het veiliger maken van de diverse wegen, wandel- en fietspaden, ook is het belangrijk dat de zichtbaarheid hierin wordt meegenomen. De huidige locatie van de coffeeshop vinden wij niet goed en wij zien graag dat deze een andere plek krijgt.
  • We gaan vol inzetten op het bouwen van woningen maar met een belangrijk aandachtspunt namelijk de leefbaarheid. We willen onze inwoners voorrang geven op de woningmarkt en wachtlijsten verkorten.
  • De zorg moet voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar zijn, we streven ernaar dit dichtbij te blijven organiseren.
  • Wat het CDA betreft passen wij het huidige afvalbeleid aan, we gaan afval vooraf scheiden en halen het PMD aan huis op.
  • Duurzaamheid is een belangrijk thema, we moeten onze inwoners erbij betrekken, ze ondersteunen, bewustwording creëren en laten meedoen.
  • We willen graag het groen behouden en waar kan zelfs uitbreiden, wat ons betreft geven we ieder huishouden een boom.

Want een groener Harderwijk en Hierden begint bij onszelf.

Dank u wel voorzitter.  

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.