15 juni 2021

Bouwen – Hoe ver moet je gaan?

Harderwijk is geen uitzondering, net als in de rest van het land staan we voor de opgave om voldoende betaalbare woningen te realiseren. Het goede nieuws is dat er voor Waterfront fase 3 is nieuw woningbouwprogramma ontwikkeld is en er 200 extra, betaalbare woningen verspreid over fase 3 kunnen worden toegevoegd. Het CDA is net als het college van Harderwijk een voorstander van deze (basis)variant.

Een goed evenwicht tussen woningen, parkeergelegenheden en groen is essentieel
Al 25 jaar lang zet de raad in op een Waterfrontvisie. Een vernieuwd havengebied met wooneilanden passend bij de oude Hanzestad en het industriële karakter van de voormalige havenbebouwing. Het is belangrijk om in deze wijk, die een hoge bebouwingsdichtheid heeft, een gevarieerd aanbod te ontwikkelen met een acceptabele verhouding tussen appartementen en grondgebonden woningen. Met de spreiding van verschillende woningtypes ontstaat ook voor de lange termijn een goede mix van verschillende type woningen. 
Langs de N302 ontstaat bij de basisvariant een bebouwingswand met enkel speelse accenten in de hoogte zoals bedoeld in de Waterfrontvisie. Bovendien is er bij de basisvariant in fase 3 een goed evenwicht tussen woningen, parkeergelegenheden en groen. Er speelt in deze variant daarom geen mobiliteits- en parkeervraagstuk. Het CDA vindt het belangrijk dat dit evenwicht er is.

Andere partijen willen nóg meer woningen bouwen, ten koste van groen en parkeren
Op verzoek van een aantal partijen is er ook een plusvariant aan de raad voorgelegd met nog eens 52 extra woningen bovenop de eerdergenoemde 200. Er zijn geen parkeerplaatsen voor deze extra woningen, er is geen extra buitenruimte en groen. 
Volgens het CDA zou de hoogbouwwand met deze 52 extra woningen prima passen in de waterfronten van Rotterdam en Amsterdam - niet in het Waterfront van Harderwijk. 
Tijdens de raadsvergadering van 17 juni jl. is een amendement aangenomen om toch de plusvariant te ontwikkelen. Ondanks het feit dat wij doordrongen zijn van de urgentie om te bouwen hebben wij tegen dit amendement gestemd want:
•    Er ontstaat langs de N302 een dominante, hoge bebouwingswand die de wijk Waterfront geen goed zal doen, geen visitekaartje voor de stad.
•    Er is geen extra buitenruimte en minder groen per inwoner van de wijk.
•    Er moet nog onderzocht worden hoe we het mobiliteitsprobleem en het tekort aan parkeerplaatsen gaan oplossen.

Het CDA staat voor een Harderwijk waar het ook op lange termijn prettig wonen is
Ons standpunt is dat we ervoor moeten waken om mee te gaan in de waan van de dag, we moeten kijken naar de lange termijn en zoeken naar passende locaties om te bouwen. Harderwijkers zijn trots op hun stad en het is aan de raad om te zorgen dat ze dat kunnen blijven!

Door: Gerdien Morren, Fractielid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.