06 mei 2021

Buffer voor Asielzoekerscentrum

Hoe moet de toekomst van het AZC in Harderwijk er uit zien? Die vraag stond al lange tijd op de agenda. Met een voorstel van Peter Sels, gesteund door een merendeel van de raad gaat het AZC door met 500 plekken en een buffer van 300. Met een bufferplek krijgen asielzoekers tijdelijk onderdak totdat ze terecht kunnen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). 

In verschillende commissievergaderingen waren wij als CDA in gesprek met het COA over de voorwaarden voor de buffer van 300 plekken, omdat wij ons willen inzetten en onze verantwoordelijkheid willen nemen voor de kwetsbare medemensen en omdat wij duidelijkheid wensten over de precieze inzet van de buffer. 

In een brief van het COA van 4 maart 2021 werd daarover duidelijkheid gegeven. De buffer zou benut kunnen worden bij een instroom in Nederland van boven de 25.688 vluchtelingen. 
Deze duidelijkheid van het COA, de toezegging van het hogere aantal gezinnen (tot 55 %) en geen overlastgevers in de buffer, hebben ons doen besluiten een amendement voor te bereiden om de buffer mogelijk te maken. Het amendement is met de steun van de CU, D66, PvdA, GL en de SGP, een ruime meerderheid dus, aangenomen.
   
Centraal thema
Als CDA hebben we ons, op basis van de ervaringen van de afgelopen vijf jaar, sterk gemaakt voor een hoger percentage gezinnen en geen overlastgevers. Daarin is het COA ons tegemoetgekomen. Echter, de precieze bezetting van de buffer bleef aanvankelijk nog onduidelijk. In de brief van 4 maart 2021 deed het COA daarin een handreiking naar de raad. Met deze buffer ontstaat er meer ruimte en flexibiliteit op het AZC, wat de bewoners ten goede komt.

Verantwoordelijkheid
Al eerder heeft de hele gemeenteraad zich uitgesproken om het AZC met nog een periode van vijf jaar te verlengen. In het amendement hebben wij ook aangegeven dat wij ervan uitgaan dat ook andere gemeenten in Nederland hun verantwoordelijkheid zullen nemen, zodat er sprake is van een eerlijke verdeling in Nederland. We hebben ook de burgemeester en de verantwoordelijk wethouder opgeroepen dit bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten onder de aandacht te brengen.

Jongerenhuisvesting
Volgens ons is het niet realistisch en niet uitvoerbaar om eventuele vrije plekken in de buffer voor jongerenhuisvesting te bestemmen. Het zou gaan om tijdelijke huisvesting voor jongeren die, bij een vluchtelingencrisis, ook zo weer weg zouden moeten. Dat is dus geen structurele oplossing voor de jeugd. Concreter is om nu plannen te maken voor de tijd na het AZC (na 2025) en te werken aan een echte, structurele oplossing. In de tussentijd zijn wij, samen met de hele raad, op zoek naar goede plekken voor jongeren om te wonen. Daarbij kijken we juist naar de omgeving van het station en de stad.

Door: Peter Sels, Gemeenteraadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.