08 april 2021

CDA bezorgd over volksgezondheid en milieu door stagnatie asbestsanering

In oktober 2019 stelde het CDA Harderwijk-Hierden al vragen aan het college van B&W over de sanering van asbesthoudende daken. Nu dus opnieuw schriftelijke vragen naar aanleiding van een artikel in dagblad Trouw. De regering wil af van daken die zijn gemaakt met kankerverwekkende asbestvezels, maar het opruimen van asbesthoudende daken stagneert. Wij vinden dit een belangrijk onderwerp, asbesthoudende daken vervangen verhoogt de veiligheid van wonen in Harderwijk en Hierden.

“Is de gemeente actief naar haar burgers als het gaat over bewustwording en communicatie met betrekking tot gezondheids- en milieurisico’s”, is een van de vragen die Ida Stoevelaar stelt aan het college. Een stimulans zou kunnen zijn als eigenaren willen saneren, hen financieel te ondersteunen door middel van het verstrekken van een subsidie of een lening door de gemeente.

schriftelijke vragen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.