17 september 2022

De eerste drie maanden

Zo ben je ineens wethouder en mag je een bijdrage leveren aan de toekomst van onze mooie gemeente. Een verantwoordelijke en uitdagende taak die me past als een jas. De eerste drie maanden zitten erop en daarom neem ik u graag mee in mijn eerste ervaringen.

Het wethouderschap is een prachtig ambt. Ik merk aan mezelf dat ik erg enthousiast ben en barst van de ideeën. Dat zijn voor mij goede graadmeters om te zien of de stap naar wethouder de juiste is geweest. Af en toe is het nog wel wennen qua snelheid. Ik wil graag stappen maken, maar zaken kosten gewoon tijd. Daarnaast vind ik het erg leuk dat ik samen met inwoners, ambtenaren en collegeleden mag werken aan de ambities die we hebben en de opgaven die er liggen. Als nieuw college hebben we er zin in en zijn we lekker bezig. De aankomende maanden worden dan ook de nodige plannen en visies gepresenteerd om antwoord te geven aan de opgaven die voor ons liggen. Met als klap op de vuurpijl het collegeprogramma natuurlijk.

Wat betreft de omschakeling qua werk en alles wat bij het ambt hoort, dat valt me gelukkig wel mee. Van veel dossiers weet je als raadslid en fractievoorzitter al het nodige af. Tevens ken je ook al de nodige mensen op het gemeentehuis. Als raadslid merk je wel dat je meer op afstand staat en je daardoor minder meekrijgt van de processen die voorafgaan aan de besluiten. Daarbij merk je ook dat je als wethouder een flinke kennisvoorsprong hebt ten opzichte van de raad. Die voorsprong brengt wel een verantwoordelijkheid met zich mee, want deze voorsprong is ook makkelijk te misbruiken. In mijn samenwerking met de raad, maar ook met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen, heb ik mezelf ten doel gesteld dat ik zo open en transparant mogelijk wil werken. Ik wil mensen meenemen in de afwegingen die we zowel als college als ambtelijk maken en daarnaast ook mijn persoonlijke. Juist ook op momenten dat we andere keuzes maken dan sommige mensen zouden willen. Op die manier hoop ik zelf, maar ook als college, dat we het vertrouwen in de politiek weer een beetje terug kunnen brengen. 

Voor de mensen die nog niet precies weten welke portefeuilles ik heb daarom maar even een lijstje.

 • Financiën
 • Verkeer(sveiligheid)
 • Openbaar vervoer (incl. Intercitystop)
 • Parkeren
 • Binnenstad
 • Detailhandel
 • Toerisme & recreatie
 • Regionale samenwerking
 • Vastgoed en grondzaken
 • Informatievoorziening
 • Bedrijfsvoering / Meerinzicht
 • Dienstverlening
 • Inclusief Groep (Aandeelhouderschap)

Op dit moment zijn er een aantal zaken die mijn aandacht vragen. Hoe houden we financiën onder controle en kunnen we onze ambities waarmaken? De kosten van energie, jeugdzorg en de inflatie maken, dat we financieel nogal wat uitdagingen kennen. Aan de andere kant prijzen we ons gelukkig dat het financiële vertrekpunt van dit college erg gunstig is. Het zal dus zaak worden om de balans te hebben en te houden. Laat dat nu juist het interessantste deel van het werk van een wethouder financiën zijn.  

Verder ben ik druk bezig met de Binnenstadsvisie. Een visie die het vertrekpunt zal zijn voor een aantal ontwikkelingen in onze stad en waar veel zaken in samen komen, zoals: ondernemen, historie, wonen, werken, recreëren, groen, kunst en cultuur, mobiliteit, duurzaamheid en nog veel meer. Een enorm interessant proces welke mijn interesse ook als raadslid had. Het maakt het dan ook enorm leuk dat ik samen met alle betrokkenen in de binnenstad mag werken aan een mooie visie. Zelf heb ik ambitieuze ideeën/plannen en ga er alles aan doen deze te verwezenlijken, omdat ik van mening ben dat we hiermee de binnenstad toekomstbestendig maken. In het najaar gaat u hier meer over horen.  

De afgelopen tijd heb ik met veel partijen gesproken over mobiliteit. Ook is er al veel contact met de gemeenten op de Veluwe om te kijken hoe we de lobby naar de provincie het beste vorm kunnen geven. Voor Harderwijk is het van belang dat er door de provincie geïnvesteerd blijft/gaat worden in openbaar vervoer, verkeersveiligheid en een snelle fietsverbinding. Daarnaast is de provincie belangrijk in de lobby naar Den Haag over een intercitystop en de A28. Lokaal ligt mijn focus voor nu op verkeersveiligheid, parkeren en het stimuleren van het fietsgebruik. Daarbij speelt ook mee hoe we Harderwijk bereikbaar houden. Het wordt namelijk steeds drukker.

De aankomende periode ga ik ook kijken hoe we als regio (Ermelo, Harderwijk en Zeewolde) effectiever kunnen samenwerken. Begin dit jaar hebben we met elkaar een gebiedsagenda opgesteld en daar wil ik graag werk van maken. Ik ben namelijk van mening dat we samen veel meer kunnen bereiken. De provincie en het rijk verwachten dat ook van ons.

Ik zal u met regelmaat op de hoogte houden van actuele onderwerpen via deze CDA-nieuwsbrief. Daarnaast ben ik ook aan het nadenken hoe ik onze inwoners en geïnteresseerden op de hoogte kan houden van mijn werk via social media of anders. Wordt vervolgd!

Vriendelijk groeten en wellicht tot 24 september in het Dolfinarium,

Door: Wilco Mazier, wethouder

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.