26 juni 2022

Hobbelen en bobbelen op het fietspad Stadswei en Zuiderzeestraatweg

Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W om duidelijkheid te krijgen over het onderhoud en de verbetering van fietspaden in de gemeente Harderwijk.

Het CDA heeft al eerder mondeling vragen gesteld over de slechte staat van de fietspaden langs o.a. de Stadswei en de Zuiderzeestraatweg. Omdat de toezeggingen tot verbetering tot op heden niet zijn uitgevoerd en het nog steeds hobbelen en bobbelen is op deze fietspaden vraagt de partij om nadere uitleg van het college.

In het coalitieakkoord spreekt men over voorrang geven aan lopen en fietsen. “Wanneer men graag wil dat mensen lopend en fietsend naar de binnenstad komen moet er meer aandacht besteed worden aan kwaliteit van voet- en fietspaden” aldus Gerdien Morren van het CDA.

De partij vraagt zich af of wel de juiste bomen langs fietspaden geplant worden omdat veel problemen veroorzaakt worden door omhoogkomende boomwortels.

Het is nog steeds wachten op een snelle fietsroute tussen Amersfoort en Zwolle. Het traject van deze route is nog niet duidelijk en bovendien lijkt er vertraging te ontstaan omdat er onvoldoende budget, capaciteit en prioriteit is. Het CDA is van mening dat men niet langer moet wachten maar aan de slag moet gaan om het fietspad langs de Zuiderzeestraatweg te verbeteren.

Klik hier voor de schriftelijke vragen

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.