18 juli 2022

Maaien van Duizendknoop langs de N302

Afgelopen week zijn er langs de N302 t.h.v. het Waterfront maaiwerkzaamheden verricht. Op genoemd traject groeit de Japanse Duizendknoop welig. Een plant die op verschillende locaties in ons land zorgt voor problemen aan funderingen van bijvoorbeeld wegen en bouw- en waterwerken.

Het CDA Harderwijk-Hierden heeft vragen over deze werkzaamheden aan het college gesteld omdat een deel van de verspreiding van deze Duizendknopen wordt veroorzaakt door het onzorgvuldig maaien van bermen, taluds en ander openbaar groen. Stengeldelen kunnen vanuit de knopen weer uitgroeien tot een nieuwe plant. Bij het maaien kunnen er gemakkelijk stengeldelen aan machines blijven hangen waardoor op andere plekken nieuwe groeilocaties kunnen ontstaan.

Er is een Landelijk Protocol Aziatische Duizendknopen, financieel mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.

Uit onze eerdere mondelinge- en schriftelijke vragen is gebleken dat de gemeente Harderwijk werkt met een lijst met groeilocaties van de Duizendknoop en dat de genoemde locatie bekend is. Omdat we weten dat zowel de gemeente Harderwijk als de provincie Gelderland serieus werk maakt van exoten bestrijding is Gerdien Morren van het CDA benieuwd wie verantwoordelijk is voor het maaien langs de provinciale weg en waarom voor deze werkwijze gekozen is.

De werkzaamheden zijn in twee fases uitgevoerd waarbij in eerste instantie een deel van de begroeiing met Duizendknoop is blijven staan. Inmiddels is alles gemaaid maar is veel maaisel ter plekke achter gelaten. Dat is bijzonder gezien het protocol vraagt om alle resten van deze plant zorgvuldig te verwijderen en te laten vernietigen om verdere verspreiding te voorkomen. Omdat de wijk Waterfront juist langs deze N302 verrijst vraagt het CDA Harderwijk-Hierden of er risico bestaat dat de Duizendknoop ook daar zal opduiken.

schriftelijke vragen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.