03 juni 2022

Nieuwe periode

Donderdag 2 juni 2022 hebben we als raad gedebatteerd over het coalitieakkoord 2022-2026. Een akkoord waar wij als CDA aan hebben mee geschreven en erg blij mee zijn.

Na het debat zijn de nieuwe wethouders geïnstalleerd, voor het CDA neemt Wilco Mazier zitting in het college. Hij zal zich als wethouder met name gaan bezighouden met de financiën, verkeer en recreatie van onze gemeente. Adriaan Bruinink is geïnstalleerd als raadslid om de plek van Wilco over te nemen en Andrea Oosting-Klock is de nieuwe fractievoorzitter van de fractie van het CDA. Kortom een avond met veel wisselingen.

Wij, als CDA, kijken terug op een constructief proces, we hebben goede gesprekken met elkaar gevoerd en we hebben ervoor gekozen om afspraken op hoofdlijnen te maken.

We willen niet alles dichttimmeren met vier van de negen partijen, maar ruimte geven aan de gehele gemeenteraad voor de invulling van het beleid voor de aankomende vier jaar. 

We willen het samen doen.

De belangrijkste onderwerpen voor het CDA, namelijk wonen/ duurzaamheid en veiligheid hebben een prominente plek gekregen in dit coalitieakkoord en daar zijn wij blij mee.

Als we het hebben over wonen dan is de aantrekkelijkheid van onze gemeente iets waar wij als CDA trots op zijn. Maar het zorgt ook voor veel druk op de Harderwijkse woningmarkt. We willen meer de regie pakken op de woningopgave. We gaan de komende jaren in kaart brengen wie op de korte termijn een woning nodig heeft. We willen dat inwoners voorrang krijgen bij het kopen of huren van een woning en we bouwen woningen waar behoefte aan is, bijvoorbeeld een Knarrenhof.

Rentmeesterschap en het CDA gaan hand in hand, wij vinden het dan ook niet meer dan normaal dat de keuzes die we nu gaan maken ook goed moeten zijn voor de volgende generaties zodat ook zij kunnen genieten van ons mooie Harderwijk en Hierden.

Daarom gaan we samen met onze inwoners aan de slag met duurzaamheid, belangrijk uitgangspunt voor het CDA is dat het haalbaar en realistisch moet zijn. Inwoners moeten kunnen meedelen in de opbrengsten van duurzame oplossingen. We worden enthousiast van groen in de wijk en gaan hiermee aan de slag, bijvoorbeeld door meer groen te realiseren in openbare ruimtes. En als het aan ons ligt krijgt ieder huishouden een boom zodat ze ook hun eigen tuin of balkon groener kunnen maken. Met dit voorstel gaan we nog naar de raad komen.

Dan het afvaldossier, hier is de afgelopen maanden al veel over gesproken en als CDA willen we gaan voor de duurzaamste, goedkoopste en makkelijkste manier om afval in te zamelen en te verwerken. Om te komen tot een nieuw beleid willen wij inwoners met kennis over afval betrekken bij het maken van het nieuwe beleid. Een werkgroep afval in het leven roepen.  We hadden graag op korte termijn dit beleid opgepakt en aangepast maar helaas zitten we vast aan bestaande contracten. Wat we wel op korte termijn kunnen doen is containers plaatsen bij 8 winkelcentra zodat inwoners daar hun PMD afval in kunnen gooien. Dit maakt het inleveren van PMD makkelijker. Wij zijn dan ook blij met deze proef. En de opgehaalde informatie nemen we graag mee in de totstandkoming van het nieuwe afvalbeleid.

Het wordt steeds drukker in het verkeer en zoals vaker gezegd vinden wij het als CDA belangrijk dat je je kinderen met een gerust hart naar school of de sport kunt laten fietsen. Wij zijn dan ook erg blij dat we de komende jaren gaan investeren in de verkeersveiligheid in Harderwijk en Hierden door voorrang te geven aan lopen en fietsen en de wandel- en fietspaden beter en veiliger te maken.

Als CDA zien graag dat iedereen mee kan doen en dat ieder kind gelijke kansen krijgt en wij willen hier dan ook op investeren. Dit doen wij graag door de scholen meer te betrekken, zij weten vaak meer over kinderen en gezinnen.

We hebben het al vaker gezegd maar leefbaarheid in de wijk vinden wij essentieel. Niet iedere wijk is hetzelfde en heeft behoefte aan hetzelfde. We kunnen niet in iedere wijk een Crescentpark aanleggen maar wel in gesprek gaan met bewoners en vragen waar zij behoefte aan hebben, zoals bijvoorbeeld de Waterpartij bij de nieuw te bouwen Roef waar we het eerder deze avond over hebben gehad. Maatwerk is dus de manier om de leefbaarheid in wijken te vergroten en hier gaan we graag samen met inwoners en het college de komende jaren aan werken. Door middel van wijkwethouders en het instellen van wijkplatforms zoals in Hierden of versterken bestaande wijkplatforms.

Wij als CDA kijken terug op goede coalitieonderhandelingen, zijn erg tevreden met het akkoord en de portefeuilleverdeling van de wethouders wat er nu ligt en hebben vertrouwen in het nieuwe college.

Wij gaan ons de komende jaren inzetten voor een groener, veiliger en bruisender Harderwijk en Hierden waarin iedereen mee kan doen.

Andrea Oosting-Klock

De vergadering terugkijken? Dat kan door op deze link te klikken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.