Winkelen in Rotterdam

Eerlijke Economie

Het CDA streeft naar een eerlijke economie. Een eerlijke economie betekent dat inwoners van Harderwijk en Hierden moeten kunnen profiteren van het verbeterende economisch klimaat en dat iedereen de kans krijgt om met zijn talenten een eerlijk inkomen te verwerven. In een eerlijke economie houden we ook rekening met de andere taken die mensen naast hun werk in het leven hebben, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg of andere zorgtaken. Wij willen goed zorgen voor wat van waarde is, de lokale economie stimuleren en de werkgelegenheid in Harderwijk en Hierden laten groeien.

Het gaat goed met de gemeente Harderwijk, ook in financieel opzicht. De crisis is voorbij en het CDA vindt dat de bewoners hier financieel van dienen te profiteren. De lokale lasten zullen wat ons betreft alleen trendmatig verhoogd worden.
Veel Harderwijkers ondervinden om verschillende redenen ernstige hinder van de A28. Het CDA wil een bredere, schonere en stillere A28. Ook leeft in Harderwijk al langer de wens voor een intercitystation. Wij zullen dit provinciaal en landelijk blijven aankaarten om de bereikbaarheid van Harderwijk en Hierden te verbeteren.

  • A28 breder, schoner en stiller
  • Alle dagen 2 uur gratis parkeren in centrum van Harderwijk
  • Actie voor intercitystation
  • Lokale lasten niet meer dan trendmatig verhogen
  • Omwonenden laten profiteren en participeren bij aanleg van windmolens
  • Uitbreiding van het strandeiland + strandwacht
  • Verlengen van de weekmarkt op zaterdag

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.