CDA Regiotour

Familie & Gezin

Voor het CDA is elk gezin van waarde, in welke samenstelling dan ook. De families vormen het startpunt van ons leven waar we – als het goed is – in geborgenheid mogen opgroeien. Door allerlei omstandigheden zien we ook steeds meer samengestelde gezinnen. Het CDA vindt het mooi dat ook op die manier volwassen mensen verantwoordelijkheid nemen voor elkaars kinderen. In veel gezinnen nemen ook andere familieleden een belangrijke rol in: opa’s en oma’s die oppassen, of een tante die in lastige tijden bijspringt. De zorg in Nederland zou ondenkbaar zijn zonder de inzet, liefde en aandacht van deze mensen. Wij hebben daar grote waardering voor en voelen het als een plicht om hun zorg te ondersteunen en te vergemakkelijken.

Investeren in kinderen is investeren in de toekomst. Een hechte en veilige familieband is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van elk kind. Niet altijd is dat de realiteit en het zou goed zijn als er voor kinderen een vertrouwenspersoon is waar zij hun zorgen kunnen neerleggen. Tegenwoordig is vrije tijd voor gezinnen een kostbaar goed. Dan is het prettig als er enige flexibiliteit is. Daarom zetten wij ons in voor vijf vrije dagen naar keuze voor iedere basisschoolleerling.
Buiten spelen is gezond voor kinderen en goed voor de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden. Wij willen grote speeltuinen in kinderrijke wijken opzetten om dit te stimuleren. Deze speeltuinen geven ook een impuls aan de saamhorigheid in de buurt of wijk.

  • Vijf vrije dagen voor de leerlingen van de basisschool ter vrije keuze
  • Zwemles goedkoper maken
  • Instellen oppascentrale
  • Vertrouwenspersoon voor kinderen instellen
  • Aanleg van een grote speeltuin in kinderrijke wijken
  • Kinderen leren programmeren op de basisschool

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.