Kind op de fiets

Sterke Samenleving

Het CDA wil in de periode 2018 – 2022 aandacht blijven geven aan het buurt- en wijkgericht werken. De inwoners moeten zich veilig en thuis voelen op de plek waar zij wonen, leven en recreëren. Niemand staat er alleen voor, er is altijd iemand die naar je om kijkt. De gemeente geeft bewoners directe invloed op hun eigen omgeving. De ambtenaren zijn gericht op samenwerken met inwoners, bedrijven en organisaties. In plaats van achter het bureau beleid te ontwikkelen gaan ze in samenspraak met voorgenoemde partijen in gesprek om behoeftes te peilen, te inventariseren en nemen ze dit mee in nieuw te ontwikkelen beleid dan wel om bestaand beleid te herzien. De inwoners, bedrijven en organisaties staan centraal en niet de gemeente. De gemeente ondersteunt initiatieven die door de samenleving worden genomen. Mensen worden nadrukkelijk uitgedaagd om problemen samen op te pakken. De problemen worden niet opgelost door het maken van nieuwe regels, maar door onderlinge samenwerking.

Bij een samenleving die participatie hoog in het vaandel heeft, past een servicegerichte gemeente. Zo vinden wij het belangrijk om aangifte te kunnen doen in het ‘Huis van de Stad’ in plaats van op afspraak op het politiebureau. We gaan uit van de zelfstandigheid van mensen, maar er kan een fase komen in je leven, waarin je iets meer ondersteuning nodig hebt. Dan is het prettig als een ambtenaar bij je thuis komt, als je zelf niet naar het ‘Huis van de Stad’ kan komen voor officiële documenten.
Een sterke samenleving kan niet zonder vrijwilligers. De inzet van vrijwilligers willen wij waarderen door aan hen kosteloos een verklaring omtrent gedrag (VOG) te verstrekken. Een grote groep 50-plussers is werkloos en komt moeilijk aan een baan, terwijl zij veel werk- en levenservaring hebben. Wij willen het bedrijfsleven stimuleren om het potentieel van deze groep bewoners van Harderwijk en Hierden te benutten.

  • Alle 100 verkeersonveilige plekken aanpakken
  • De ambtenaar komt aan huis als men niet naar het Huis van de Stad kan komen voor vergunningen, legitimatiebewijs, etc
  • De verklaring van goed gedrag wordt kosteloos verstrekt aan vrijwilligers
  • Stimuleren kleinschalige woonvoorziening voor ouderen
  • Bedrijven te stimuleren om 50-plussers aan te nemen

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.