Wonen

Goede en voldoende woningen voor alle doelgroepen zijn essentieel voor een stad als Harderwijk. Het CDA vraagt voortdurend aandacht hiervoor. In Harderwijk wordt momenteel veel nieuw gebouwd in het Waterfront en Harderweide. Bij deze nieuwbouw en die van de toekomst zal er gestuurd moeten worden op de wensen van inwoners qua leeftijd en gezinssamenstelling.

Het CDA wil een duurzame stad doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Concreet willen wij dat vóór 2035 alle woningen, bedrijfspanden en gebouwen geïsoleerd en energieneutraal gemaakt zijn en bestaande woningen versneld van het aardgas afgekoppeld worden. Harderwijk en Hierden hebben een groene uitstraling. Verzorgd groenonderhoud is daar een onderdeel van en wij willen dat het niveau van het groenonderhoud omhoog gaat. Woonvormen willen wij aan laten sluiten aan de wensen van deze tijd. Het CDA wil voor ouderen woonzorgzones realiseren bij zorginstellingen. We zien tevens een grote vraag naar de bouw van één- en tweepersoons woningen. Aan die vraag willen wij voldoen.

  • Vóór 2035 zijn álle woningen, bedrijven en gebouwen geïsoleerd en energie-neutraal
  • Het onderhoudsniveau van het groen verbeteren
  • Extra woningen realiseren voor een- en tweepersoonshuishoudens
  • Woonzorgzones realiseren bij zorginstellingen
  • Aardgas afkoppelen

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.