Zorg voor elkaar

Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel mogelijk mee kunnen doen ongeacht geslacht, leeftijd, inkomen, geaardheid en eventuele beperkingen. Wij zetten in op een samenleving die een goede sociale verbondenheid kent met gebundelde inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in een hecht netwerk dat werkt volgens het principe één gezin, één plan, één hulpverlener. Hulpbehoevenden worden ondersteund op een manier die bij hen past. Wij waken ervoor dat we in de gemeente allerlei nieuwe regels gaan vastleggen die maatschappelijke problemen niet echt gaan oplossen.

Het CDA zet zich in voor een samenleving waarin zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen, voor een wijk die een goede sociale verbondenheid kent en waar ontmoeting en samenwerking vanzelfsprekend zijn. Samenwerking met professionals, vrijwilligers, cliënten en hun naasten. We gaan uit van ieders persoonlijke kracht en waardigheid en proberen te ondersteunen waar dat nodig en gewenst is.  Daarom willen wij investeren in laagdrempelige activiteiten, zoals bijles voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen en voor mensen die laaggeletterd zijn. Mantelzorgers en vrijwilligers boven de 60 jaar willen wij vrijstelling geven van sollicitatieverplichtingen. 

  • Vrijstelling sollicitatieplicht voor mantelzorgers en vrijwilligers die werkzoekend zijn (boven de 60 jaar)
  • Benut kennis en ervaring vanuit kerken bij ontwikkeling beleid sociaal domein
  • Bijles voor kinderen uit minima-gezinnen financieel mogelijk te maken
  • Laaggeletterdheid met 50% verminderen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.