Wonen

Iedereen heeft recht op een betaalbare woning. We gaan meer woningen bouwen en geven Harderwijkers voorrang op de woningmarkt.

Afval

Scheiden van PMD bespaart milieu en de portemonnee. Inwoners kunnen straks zelf hun Plastic, Metaal en Drankkarton (PMD) scheiden.

Gemeente

De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom, er komt een ombudsman om burgers bij te staan die zijn vastgelopen in een conflict met de gemeente.

Hierden

Hierden doet mee en krijgt een eigen dorpsraad met eigen budget om met initiatieven te komen.

Gelijke kansen

Onderwijs is belangrijk voor de toekomst van kinderen. Op school krijgt iedereen dezelfde kansen; iedereen gaat mee op schoolreis en krijgt bijles als het nodig is.

Toerisme en recreatie

Onze gemeente is de parel van de Veluwe, Harderwijk krijgt een stadscamping, hotel en theater zodat iedereen kan meegenieten.

Meer groen

Elk huishouden krijgt een boom. Klimaatverandering pakken we samen aan. We gaan voor een groenere stad en een toegankelijk bos voor recreanten.

Veiligheid

Hogere veiligheid in het verkeer. Wij willen strengere handhaving op hufterig verkeersgedrag en nemen maatregelen om de veiligheid en de kwaliteit van fiets- en wandelpaden te verhogen.

Bedrijven

Een aantrekkelijk klimaat voor bedrijven om zich te vestigen. We stimuleren de samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen om nieuwe kennis en technologieën te ontwikkelen en innovaties aan te jagen.

Zorg

Zorg is voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar. We willen dat de gemeente communiceert in begrijpelijke taal en zorgt voor maatwerk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.