Zorg voor en om elkaar

Onder invloed van het neo-liberalisme is het marktdenken in de zorg tot dogma verheven.

Zorgverzekeraars hebben een te grote invloed gekregen.

Ooit werden ze opgericht vanuit het collectieve denken. Ze waren er voor de mensen.

Helaas zijn ze het contact met hun oorsprong, doel en zin volledig kwijt geraakt.

Ze trekken stekkers uit ziekenhuizen, de patiënten in verwarring achterlatend. Je zult maar patiënt in Flevoland zijn.

Ze laten gemeenten weten dat contracten voor collectieve verzekeringen voor minima en chronisch zieken niet worden verlengd.

Je zult maar iemand met een laag inkomen zijn die ook de steeds maar stijgende eigen bijdragen niet kan betalen.

Verzorgingshuizen zijn en worden gesloten. 

Je zult maar iemand zijn die sociale veiligheid binnen de beschutting van zo’n huis nodig heeft. Dementerenden dreigen in eenzaamheid te verpieteren in hun eigen woning.

Het wordt tijd dat het roer omgaat. 

Minder marktwerking en weer zorg voor en om elkaar!

 

Teun Juk (fractievoorzitter)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.