31 mei 2017

Vragenuurtje

Vragenuur mei ’17

 

Hockeyvelden

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 mei 2017 stelde de CDA fractie de hockeyvelden en het parkeren aan de Konijnenbergerweg aan de orde. ​

De CDA fractie is blij met de overeenkomst die de gemeente en de hockeyvereniging hebben gesloten voor het garant staan bij een lening, waardoor het nu voor de hockeyverenging mogelijk is om het tweede veld te verplaatsen en te vernieuwen. Fractievoorzitter Teun Juk: “Ik constateer de hockeyvereniging de uitgestoken hand van de gemeente heeft aanvaard en daarmee de bal met de stick in het juiste doel heeft geslagen. Mijn complimenten voor de wethouder en de hockeyvereniging. Wij wensen hen veel succes bij het uitvoeren van de plannen”. Wethouder Martijn Hospers nam de complimenten dankbaar in ontvangst. 

Ten aanzien van het parkeren constateerde de fractie dat we nu nieuwe vakken met grote blokken hebben waar auto’s kunnen parkeren. “Welke nieuwe mogelijkheden biedt hetbesluit van de verplaatsing van de hockeyvelden voor aanpassing van de parkeersituatie aan de Konijnenbergerweg? En hoe denkt het college de belanghebbenden hierbij te betrekken? Wethouder van der Heeden gaf aan dit nog met de hockeyvereniging te zullen bespreken. De CDA fractie drong er op aan om ook de voetbalverenigingen hierbij te betrekken. “Dit biedt een kans om tot een definitieve oplossing te komen”. 

 

Verkeer Hollewand

De CDA fractie heeft een vraag gehad van een aantal bewoners van de Hollewand die vonden dat er te hard werd gereden in hun straat en of de gemeente daar wat aan kon doen. Drempels vinden zij een goede oplossing. De CDA fractie heeft dit punt aangekaart bij wethouder Doret Tigchelaar. Fractievoorzitter Teun Juk: Het is het ons bekend dat u met het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) aan de slag gaat en dat wij zeer binnenkort het plan van aanpak daarvoor ontvangen. Mijn vraag is: Wanneer kunnen wij dat plan van aanpak tegemoet zien en wilt u in dat kader nog eens goed kijken naar de verkeerssituatie aan de Hollewand? Bent u bereid in dat kader nog eens een paar snelheidsmetingen te doen? De wethouder gaf aan dit punt mee te nemen bij het GVVP. Verder gaf zij aan dat het plan van aanpak binnenkort gereed is en er dan mee naar de raad te komen. 

 

Mozaïek Uilennest

De CDA fractie vroeg ook aandacht voor het Mozaïek aan de Uilennest. In de Dijkpoorter stond afgelopen week een stukvan de huurdersvereniging over het Mozaïek uit 1973 van beelden kunstenaar Be Thoden van Velzen dat zich nog steeds in opslag bevindt bij de woonstichtingTriada. Het CDA is het met de briefschrijvers eens dat dit mozaïek een goedezichtbare plek moet krijgen. Aan de burgemeester de vraag: “ is hierover ook contact geweest met de gemeente Hattem? En wat kunt u hierin betekenen?” De burgemeester gaf aan dat hij hierover al had gesproken met de woonstichting en anderen. Het mozaïek wordt terug geplaatst op een goede plek. De precieze plek kon hij niet aangeven. Wordt dus vervolgd.

 

 Vragenuur mei ’17

 

Hockeyvelden

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 mei 2017 stelde de CDA fractie de hockeyvelden en het parkeren aan de Konijnenbergerweg aan de orde. ​

De CDA fractie is blij met de overeenkomst die de gemeente en de hockeyvereniging hebben gesloten voor het garant staan bij een lening, waardoor het nu voor de hockeyverenging mogelijk is om het tweede veld te verplaatsen en te vernieuwen. Fractievoorzitter Teun Juk: “Ik constateer de hockeyvereniging de uitgestoken hand van de gemeente heeft aanvaard en daarmee de bal met de stick in het juiste doel heeft geslagen. Mijn complimenten voor de wethouder en de hockeyvereniging. Wij wensen hen veel succes bij het uitvoeren van de plannen”. Wethouder Martijn Hospers nam de complimenten dankbaar in ontvangst. 

Ten aanzien van het parkeren constateerde de fractie dat we nu nieuwe vakken met grote blokken hebben waar auto’s kunnen parkeren. “Welke nieuwe mogelijkheden biedt hetbesluit van de verplaatsing van de hockeyvelden voor aanpassing van de parkeersituatie aan de Konijnenbergerweg? En hoe denkt het college de belanghebbenden hierbij te betrekken? Wethouder van der Heeden gaf aan dit nog met de hockeyvereniging te zullen bespreken. De CDA fractie drong er op aan om ook de voetbalverenigingen hierbij te betrekken. “Dit biedt een kans om tot een definitieve oplossing te komen”. 

 

Verkeer Hollewand

De CDA fractie heeft een vraag gehad van een aantal bewoners van de Hollewand die vonden dat er te hard werd gereden in hun straat en of de gemeente daar wat aan kon doen. Drempels vinden zij een goede oplossing. De CDA fractie heeft dit punt aangekaart bij wethouder Doret Tigchelaar. Fractievoorzitter Teun Juk: Het is het ons bekend dat u met het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) aan de slag gaat en dat wij zeer binnenkort het plan van aanpak daarvoor ontvangen. Mijn vraag is: Wanneer kunnen wij dat plan van aanpak tegemoet zien en wilt u in dat kader nog eens goed kijken naar de verkeerssituatie aan de Hollewand? Bent u bereid in dat kader nog eens een paar snelheidsmetingen te doen? De wethouder gaf aan dit punt mee te nemen bij het GVVP. Verder gaf zij aan dat het plan van aanpak binnenkort gereed is en er dan mee naar de raad te komen. 

 

Mozaïek Uilennest

De CDA fractie vroeg ook aandacht voor het Mozaïek aan de Uilennest. In de Dijkpoorter stond afgelopen week een stukvan de huurdersvereniging over het Mozaïek uit 1973 van beelden kunstenaar Be Thoden van Velzen dat zich nog steeds in opslag bevindt bij de woonstichtingTriada. Het CDA is het met de briefschrijvers eens dat dit mozaïek een goedezichtbare plek moet krijgen. Aan de burgemeester de vraag: “ is hierover ook contact geweest met de gemeente Hattem? En wat kunt u hierin betekenen?” De burgemeester gaf aan dat hij hierover al had gesproken met de woonstichting en anderen. Het mozaïek wordt terug geplaatst op een goede plek. De precieze plek kon hij niet aangeven. Wordt dus vervolgd.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.