30 maart 2017

CDA fractie stelt opnieuw vragen over Drempels Hogenkamp c.a. Vragen Vliegveld Lelystad

Tijdens de raadsvergadering van 27 maart jl. heeft de CDA fractie opnieuw vragen gesteld over de Drempels in en rondom de Hogenkamp. De directe aanleiding was een ongeval dat zeer recent plaatsvond op een van de drempels aan de Randweg. De CDA fractie is van mening dat de huidige drempels verkeersonveilig zijn. De CDA fractie wil graag dat het college op korte termijn maatregelen treft. Wethouder Van der Heeden kiest er echter voor –tegen de zin van de fractie in- om de uitvoering van het gehele project eerst uitvoerig te evalueren. De CDA fractie is voor zorgvuldigheid maar vindt dat hier wel voortvarendheid aan gekoppeld moet worden. En dat laatste wordt gemist.

Fractievoorzitter Teun Juk stelde de volgende vragen:

1.    Ik heb begrepen dat de wethouder recent overleg heeft gehad met een grote groep van bewoners van de Kampen. Graag hoor ik van hem welke concrete afspraken hij toen heeft gemaakt in verband met de evaluatie van het project?

2.    Onderdeel van de evaluatie is een enquête. Wanneer wordt deze enquête uitgezet in de buurt en krijgt de raad de enquête vooraf ook te zien?

3.    Klopt het dat de wethouder aan de bewoners heeft toegezegd de drempels aan te zullen passen wanneer dit als advies komt uit de evaluatie?

4.    Is het de wethouder bekend dat afgelopen zaterdag een inwoner van onze gemeente ernstig te val kwam bij de 2e hoge bobbel aan de Randweg, dat de ambulance er aan te pas moest komen, dat deze inwoners is afgevoerd naar het ziekenhuis?

 

Wethouder Van der Heeden gaf aan dat er overleg met een grote groep bewoners is geweest en dat de enquête nagenoeg klaar is. De enquête gaat binnenkort de deur uit en zal naar de raadsleden worden gestuurd. Hij gaf verder aan dat er geld beschikbaar is om aanpassingen te doen mocht dat uiteindelijk nodig blijken. Naar aanleiding van de val van een inwoner zegde hij toe dat er contact met betrokkene zal worden opgenomen.

-----------------------

Vliegveld Lelystad

Tijdens de vorige raadsvergadering hebben het CDA en de CU vragen gesteld over het vliegveld Lelystad. De CDA fractie heeft toen aangegeven zich zorgen maken over mogelijke overlast als gevolg van de nieuwe vliegroutes. De wethouder heeft toegezegd zicht nader in dit dossier te zullen verdiepen en in overleg te zullen treden met de groep van Overijsselse gemeenten en onze Noord-Veluwse buurgemeenten zodat ook Hattem mee gaat doen in de anti-lawaaioverlast lobby.

Voor de CDA fractie was dit aanleiding om de volgende vragen te stellen:

1.    Heeft u zich inmiddels in het dossier verdiept

2.    Wat heeft het overleg met de Overijsselse gemeenten opgeleverd?

3.    Wat ben u wijzer geworden in Oldebroek en Elburg

De wethouder gaf aan overleg te hebben gehad met een vertegenwoordiger van de provincie. De maximale geluidbelasting in Hattem is maximaal 30 DBA. De situatie in Overijssel is anders dan voor de Noord-Veluwe. Vanuit de raad is er bezorgdheid dat protesten uit andere gemeenten leiden tot wijzigingen met nadelige gevolgen voor Hattem. De CDA fractie zal de ontwikkelingen nauwlettend volgen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.