28 februari 2017

CDA fractie stelt vragen over vliegtuiglawaai luchthaven Lelystad

De CDA fractie heeft op 27 februari jl. vragen gesteld over vliegtuiglawaai ten gevolge van de uitbreiding bij het vliegveld Lelystad. Wij hebben de afgelopen week in de Stentor kunnen lezen dat 10 gemeenten uit de regio Zwolle in actie komen vanwege lawaaioverlast ten gevolge van vliegroutes richting Lelystad Airport.

Fractievoorzitter Teun Juk: “Het CDA”mist Hattem in dit rijtje. Als Zwolle overlast krijgt, krijgen wij dat dan niet? Heeft u hierover al contact gehad met deze 10 gemeenten, zo nee wilt u dat dan alsnog doen?”

Daarnaast zien we dat ook gemeenten op de Noord Veluwe zich ook zorgen maken vanwege dit vliegtuiglawaai. De directeur van Lelystad Airport komt samen met de heer Alders naar de gemeenten Oldebroek en Elburg voor een openbare informatiebijeenkomst. “Is het niet verstandig dat het Hattemer college daar ook bij aanwezig is?”

Wij hebben begrepen dat er een hinderbelevingsonderzoek komt in verband met de toename van het vliegverkeer over ons gebied. De vraag van de CDA fractie: “Kunt u zorgen dat Hattem daar ook in betrokken wordt?”.

Het college heeft toegezegd zich nader in de problematiek van de gewijzigde vliegroutes te zullen verdiepen en contact te zoeken met gemeenten op de Noord Veluwe en de Regio Zwolle.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.