09 januari 2018

CDA Hattem benadert CDA Den Haag

Dag Mustafa,
 
Op 18 december 2017 was ik namens het CDA Hattem aanwezig bij de bijeenkomst in Apeldoorn.


De woordvoerders van de CDA fracties hebben toen een dringend beroep op je gedaan, om niet dogmatisch vast te houden aan de datum van 1 april 2019.

Wij hebben toen uitgebreid gemotiveerd, dat eerst de nieuwe indeling van het luchtruim een feit zou moeten zijn en dat herstel van vertrouwen in de overheid de hoogste prioriteit van het CDA zou moeten hebben.


Wij hebben het betreurd dat er bij je weinig bereidheid was om je voorgenomen standpunt te wijzigen/nuanceren conform de wensen van de elf CDA fracties van de Veluwe.
Zoals wij aangaven kunnen wij niet aan onze potentiƫle kiezers uitleggen, dat het landelijke CDA kennelijk maar 1 doel heeft: de datum van 1 april
2019 moet worden gehaald.
Ik stuur je hierbij enkele artikelen door. Hieruit blijkt duidelijk, dat de CU het herstel van vertrouwen voorop zet en niet de datum van 1 april 2019.
Dit is precies wat wij je op 18 december met klem  hebben aangegeven.
 
Namens het CDA Hattem doe ik dringend beroep op je om het landelijke CDA standpunt bij te stellen en te communiceren.
 
Het artikel over de veiligheid "Airport botst met trekvogels" lijkt mij overigens een goede aanleiding om hier vragen over te stellen en aan te geven, dat het CDA niet akkoord kan gaan met een verhoogd risico door trekvogels.

Ook uit dit artikel blijkt, dat de vliegtuigen zo snel mogelijk hoog moeten vliegen.
 
Ik hoor graag je reactie.
 
Namens de CDA fractie en de CDA leden in Hattem
 
Met vriendelijke groet,
 
Harry Kremer
Raadslid CDA Hattem
 
 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.