05 juni 2021

CDA Hattem benadrukt belang van draagvlak en participatie RES

De gemeenteraad vergaderde afgelopen maandag 31 mei over de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0. Tijdens de raadsvergadering benadrukte CDA-raadslid Harry Kremer het belang van draagvlak en participatie bij de RES. ‘’In de RES 1.0 zijn zoekgebieden voor wind- en zonne-energie vastgesteld door een aantal stakeholders. Inwoners zijn niet betrokken bij de keuze van de zoekgebieden,’’ aldus Kremer. ‘’Voor het CDA betekent dat in het vervolgproces alle stakeholders en ook de inwoners uit Hattem structureel moeten worden betrokken.’’

Volgens extern onderzoek is veelal onduidelijk op welke gronden zoekgebieden zijn geselecteerd en hoe varianten zijn afgewogen. Het CDA is hier dan ook kritisch op. Dit betekent voor het CDA dat de zoekgebieden in Hattem voor grootschalige zon kritisch moeten worden beoordeeld en niet zonder meer in de omgevingsvisie van Hattem kunnen worden opgenomen. Kremer: ‘’Met stakeholders, inwoners en grondeigenaren moet worden overlegd in hoeverre zoekgebieden voor grootschalige zon mogelijk zijn.’’

Wat het CDA betreft voldeed het proces ten aanzien van het zoekgebied ter hoogte van de Hattemer Poort niet aan de te stellen eisen. Samen met de PvdA diende de partij dan ook een amendement in om dit zoekgebied niet in de RES 1.0 op te nemen. Dit amendement werd raadsbreed aangenomen. Uiteindelijk werd de RES 1.0 met een meerderheid van CU, CDA en PvdA aangenomen.

Naar de mening van het CDA is de betrokkenheid van de gemeenteraad groot bij de RES en de Regionale Warmte Strategie. De CDA-fractie is van mening dat er een zorgvuldig proces moet plaatsvinden om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te realiseren. Draagvlak en participatie zijn essentieel in dit proces. Kremer: ‘’Draagvlak krijg je niet, dit moeten we als raad verdienen. Daarom is een zorgvuldig proces en controlerende taak van de raad hierbij zo essentieel. Mijn fractie zal deze controlerende taak met visie en enthousiasme blijven uitvoeren bij dit proces, om de doelstellingen van het Klimaatakkoord met zoveel mogelijk draagvlak te realiseren.’’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.