18 mei 2022

CDA Hattem bij demonstratie Lelystad Airport

De demonstratie tegen de opening van Lelystad Airport op 14 mei trok organisaties en mensen uit allerlei verschillende groeperingen. Namens het CDA Hattem waren Harry Kremer, Anne-Marije Wilting, Alco Dekker, Daniëlle Starrenburg en Robert Klaassen aanwezig. Bij de demonstratie spraken de leden onder meer met Leon Adegeest, voorzitter van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL), en Tweede Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks. Beiden gaven aan blij te zijn met de aanwezigheid van de lokale CDA-afdeling. Daarnaast spraken de CDA’ers met verschillende lokale politici, onder wie Erik Kort die namens D66 Hattem aanwezig was.

Robert Klaassen licht de aanwezigheid van het CDA Hattem bij de demonstratie toe: ‘’Het CDA Hattem staat als lokale afdeling anders in het dossier Lelystad Airport dan het landelijk CDA. Samen met andere afdelingen in de regio willen we opkomen voor het welzijn van de inwoners en de rust in onze leefomgeving. De opening van Lelystad Airport met laagvliegroutes staan dat allebei in de weg. We willen dat geluid graag blijven laten horen, zowel binnen de partij via voorstellen op het partijcongres, als bij manifestaties als deze. We blijven hierover actief in contact met de andere afdelingen in de regio en met de Tweede Kamerfractie.’’

Alco Dekker benadrukt waarom het zo belangrijk is dat Hattemers kennis nemen van het effect van laagvliegroutes: ‘’Het is belangrijk dat Hattemers weten wat hen boven het hoofd hangt als Lelystad Airport open zou gaan. Volgens de huidige plannen zullen de vliegtuigen juist boven Hattem gaan stijgen, wat enorm veel geluidsoverlast en uitstoot veroorzaakt. Een Zaankanter ervaringsdeskundige, wonend onder de Polderbaan, waarschuwde voor de impact op de gezondheid van omwonenden met gevolgen als hartziekten en psychische klachten – ‘zorg dat het jullie hier niet overkomt!’. Juristen en ingenieurs van SATL en MOB (Mobilisation for the environment) dwingen respect af door de manier waarop ze met hun onderzoek de getallen van de overheid ontkrachten.´´

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.