25 september 2018

CDA Hattem - Dossier Lelystad Airport

Brief van Harry Kremer aan de heer Mustafa Amhaouch, CDA Tweede kamerlid met portefeuille luchtvaart. Verzonden: Vrijdag 13 juli 2018
 

Beste Mustafa,

Ondergetekende, Harry Kremer, is raadslid van het CDA in Hattem en namens de fractie woordvoerder op het dossier uitbreiding vliegveld Lelystad. Wij spraken elkaar al enkele keren in het kader van overleg over dit dossier.  Ook via de mail en twitter hebben wij eerder op elkaar gereageerd.
 
Hierbij ontvang je de link naar de documentairefilm “Lelystad Airport in nevelen gehuld”. Ondergetekende en enkele andere CDA leden uit Hattem waren woensdag 11 juli aanwezig bij de première van deze film. Wij waren onder de indruk van de heldere visies van de deskundigen in de documentaire. Ons verzoek aan je is om in ieder geval volledig kennis te nemen van deze documentairefilm. 
 
Ook stuur ik mee als bijlage het document “we vliegen de bocht uit van de Gelderse Natuur en Milieu Federatie inzake vliegen”. Naar de mening van het CDA Hattem is dit een visie waar het CDA Hattem volledig achter kan staan.
 
Wat ons als CDA in Hattem en andere gemeenten in de wijde omtrek bezighoudt is de vraag waar kunnen we elkaar plaatselijk, provinciaal en landelijk als CDA wel kunnen vinden. Het is mij bekend, dat je enkele moties (mede) hebt ingediend waaruit blijkt, dat je wel degelijk betrokken bent bij de toekomst van het vliegverkeer. Deze moties krijgen echter geen bekendheid bij burgers. 
De tweets van je zijn wel openbaar. De laatste tweets van je in dit dossier vind ik bijna “provocerend” naar alle burgers welke zich heel veel zorgen maken over de grote nadelen van de plannen voor Lelystad. Dit is geen goede zaak.
 
Wij willen graag op korte termijn met je in gesprek, met als doel vooral ook te inventariseren waar we elkaar kunnen vinden en als er dan verschilpunten over blijven, dat we afspreken op welke wijze het CDA hierover communiceert. We stellen voor om dit gesprek te voeren met een enkele zeer betrokken CDA leden uit Hattem en ondergetekende.
 
Ik hoor graag van je,

Met vriendelijke groet,

 Harry Kremer

Gemeenteraadslid Hattem         


Het resultaat van deze actie is: Mustafa Amhaouch heeft positief op deze brief gereageerd. Harry Kremer gaat in gezelschap van Hattem CDA-lid Ad Visser op woensdag 26 september naar Den Haag, voor een gesprek met Mustafa. Wordt vervolgd.
 
Zie ook Gelderse Natuur- en Milieufederatie We vliegen de bocht uit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.