04 februari 2023

CDA Hattem in gesprek met verenigingen

Hoge kosten, een gebrek aan vrijwilligers en last van regeldruk - dat was wat iedereen herkende tijdens de bijeenkomst voor verenigingen, georganiseerd door het CDA Hattem. Hoofdgast bij de bijeenkomst was Tweede Kamerlid voor het CDA Inge van Dijk, die vertelde over haar inzet in Den Haag voor lokale verenigingen: ‘’De menselijke maat moet terug. Den Haag moet zich daar bewust van zijn,’’ aldus Inge van Dijk. Deze stelling kon op veel instemming van de aanwezigen rekenen.

Tijdens de bijeenkomst bij Voetbalvereniging Hatto Heim waren zo’n veertig vertegenwoordigers van verenigingen en vrijwilligersorganisaties uit Hattem en omstreken aanwezig. Er werd volop gesproken over problemen en dilemma’s waar verenigingen mee te maken hebben. Kennis en zorgen werden volop gedeeld. Voorafgaand aan de avond bracht Inge van Dijk samen met een aantal Hattemse CDA’ers een werkbezoek aan HanzeGym. Met bestuursleden van HanzeGym zijn ervaringen uitgewisseld over ledenwerving- en behoud en faciliteiten die sportvereniging nodig hebben om te kunnen ontwikkelen.

Een veel gehoorde hartenkreet van verenigingen is de onroerende zaakbelasting (OZB) waar verenigingen mee te maken hebben en die zwaar drukt op hun begrotingen. Inge van Dijk benadrukte dat gemeenten daar zelf ook veel in kunnen betekenen door nu reeds een deel in de vorm van subsidie terug te geven.  Maar ook andere regelgeving kan verenigingen in de weg zitten, waardoor ze bijvoorbeeld verhuizingen van leden niet kunnen volgen en oud-leden lastig kunnen bereiken. ‘’Wetgeving is bedacht voor maatschappelijke problemen zonder rekening te houden met de gevolgen van verenigingen,’’ vervolgde het CDA-Kamerlid.

Mirjam Bongertman van Stichting Welzijn Hattem (SWH) kijkt positief terug op de bijeenkomst: ‘’Het was waardevol om er bij te zijn en goed om te horen waar organisaties zoal tegen aan lopen. Blijft ontzettend interessant om dit in beeld te krijgen.’’ Bongertman is actief met een Vrijwilligersacademie waar vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten en trainingen volgen. Een van de doelen van deze Vrijwilligersacademie is om vrijwilligers die tegen bovengenoemde problemen aanlopen te ondersteunen.

De aanwezigen hadden veel waardering voor de manier waarop Inge van Dijk luisterde en kritisch was over de rol van de (landelijke) overheid. Bert Klomp van Hippisch Hattem laat weten: ‘’Met haar enthousiaste voordracht en uitleg bood Inge van Dijk de aanwezigen weer perspectief.’’ Hij zag wat dat met mensen deed die aanwezig waren: ‘’ik zag mijn tafelgenoot glunderen bij de tips van Inge.’’

Ook werd er gesproken over onredelijke huur van gemeentelijke faciliteiten voor vrijwilligersorganisaties, het vinden van voldoende vrijwilligers en het betrekken van jongeren. Uiteraard kon de duurzaamheidsopgave ook niet ontbreken. Wim Gerritsen van Powered by Hattem deed een oproep tot en bood hulp voor het aanbrengen van zonnepanelen op verenigingsdaken. Volleybal Vereniging Hattem (VVH) kon niet aanwezig zijn, maar gaf wel tips door over het verdelen van taken binnen een vereniging en het betrekken van vrijwilligers. Deze tips werden tijdens de avond door de aanwezigen besproken en als nuttig ervaren.

‘’Onze bevlogen vrijwilligers en verenigingen zijn de smeerolie van de maatschappij, die moeten we waarderen en ontlasten,’’ vertelt Henberto Remmerts, voorzitter van het CDA Hattem. ‘’Dat is waarom we deze avond hebben georganiseerd en Inge van Dijk steunen met haar project Vereniging Nederland, waarmee zij lokale verenigingen wil ondersteunen. Het CDA Hattem zal ook lokaal in gesprek blijven met en zich inzetten voor onze verenigingen!’’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.