27 januari 2018

CDA krijgt toezegging voor voortgangsrapportages herindeling luchtruim

Minister van Nieuwenhuizen zal twee keer per jaar een voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer sturen, over de stand van zaken rondom de herindeling van het luchtruim. Die toezegging kreeg het CDA tijdens een algemeen overleg over de luchtvaart.
 
CDA woordvoerder Mustafa Amhaouch is blij met die toezegging. “Dat die herindeling hard nodig is, en dat het snel moet worden ingevoerd, daarover zijn alle betrokkenen het wel eens. Maar vanwege de wanprestatie rondom de MER voor vliegveld Lelystad is het vertrouwen in de landelijke overheid van burgers en lokale en provinciale vertegenwoordigers heel laag. Dat vertrouwen kunnen we terugwinnen door alle belanghebbenden goed en zorgvuldig te informeren en betrekken bij het herindelingsproces van ons luchtruim.” Volgens Amhaouch ligt er een zware verantwoordelijkheid bij de minister en haar team om deze herindeling van het luchtruim wel op tijd waar te maken, iets wat haar twee voorgangers niet is gelukt.
 
Nederland staat bekend als een land van compromissen en polderen. Het eigenlijke onderwerp kan daarbij soms uit het zicht raken. Daarom vindt het CDA dat bij het streven naar een goede uitkomst van deze herindelingsdiscussie duidelijkheid vooraf en transparantie van het hele proces van groot belang. Amhaouch: “Het CDA wil vooraf weten hoe de overlegstructuur gaat worden. Wie overlegt met wie, wie is waarvoor verantwoordelijk, wie hakt wanneer de knopen door?” Op verzoek van het CDA komt er daarom een ook een speciale hoorzitting over de vraag hoe die structuur eruit moet gaan zien.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.