01 maart 2018

CDA wil duurzaamheidsmaatregelen voor de minima

Hattem – Tijdens de behandeling van de klimaatnotitie in de commissievergadering van 19 februari jl. heeft de CDA fractie opnieuw aandacht gevraagd voor het onderwerp Energiearmoede.  Harry Kremer, nummer 4 op de CDA-lijst: “Energie armoede willen we bestrijden. Dat kan door een bijdrage regeling voor inkomens tot 130% van het sociaal minimum”. Voor het CDA is dit een van de speerpunten voor de komende raadsperiode. Kremer: “We moeten inwoners die het moeilijk hebben helpen. Ons idee is om een voucher van € 100 per gezin beschikbaar te stellen. Daarmee kunnen ze bij een plaatselijke leverancier een energiebesparingspakket halen. Door bijvoorbeeld gewone lampen te vervangen door energiezuinige lampen, kunnen de minima eenvoudig besparen op de energierekening”.

Het CDA vindt het belangrijk dat iedereen mee doet. Armoede en eenzaamheid horen daar niet bij. Kremer: “Daarom ook ons idee voor een energiebesparingspakket. Dit als aanvulling op andere minimaregeling. Zo zijn wij er warm voorstander van dat de gemeente extra aandacht geeft aan kinderen uit gezinnen met een krappe beurs.

Verder willen wij graag dat gemeente en bedrijven zich samen inzetten om mensen met een beperking werk te bieden. Ook blijven wij aandacht vragen voor de eenzaamheidsproblematiek en de zorg aan ouderen.”

Voor het CDA zijn verenigingen, vrijwilligers en mantelzorgers het hart van de Hattemse samenleving. Kremer: “Zij verdienen onze steun. Een mooi voorbeeld is de inzet van vrijwilligers bij Op Koers. Hier helpen vrijwilligers mensen die het financieel moeilijk hebben. Daarom pleit ik voor meer aandacht voor schuldpreventie en schulddienstverlening.

Het motto van het CDA verkiezingsprogramma is Samen leven, samen doen. Kremer: “Ik spreek dan ook de wens uit dat veel mensen met ons mee gaan doen”. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.