30 juni 2021

CDA wil geluidwerende zonnepanelen langs snelweg

Het CDA Hattem wil dat er geluidwerende zonnepanelen worden geplaatst langs de A50 en de A28. De fractie pleitte hiervoor tijdens de raadsvergadering over de kadernota op 28 juni. Het CDA diende samen met de ChristenUnie en de PvdA een motie in over het onderwerp die met 13 van de 15 stemmen werd aangenomen. Het college wordt daarin verzocht in overleg te gaan met provincie en Rijkswaterstaat om het plaatsen van de zonnepanelen te realiseren.

Geluidswerende schermen met geïntegreerde zonnepanelen zijn al langs verschillende snelwegen in Nederland gerealiseerd. CDA-fractievoorzitter Teun Juk vindt dat een goede ontwikkeling. Hij wijst er op dat verkeersstromen weer toenemen nu veel mensen zijn gevaccineerd. ‘’Dit leidt onherroepelijk tot meer geluidsoverlast voor de Hattemers. In Heerde en Zwolle is hier onlangs ook al terecht door inwoners aandacht om gevraagd.’’

Volgens CDA-fractievoorzitter Teun Juk worden met het plaatsen van geluidwerende zonnepanelen twee vliegen in één klap geslagen: de geluidsoverlast wordt teruggedrongen en er wordt broodnodige duurzame energie opgewekt. En dit met een minimale impact op de directe leefomgeving.

Wethouder Schipper gaf aan positief te staan tegenover de motie, maar vroeg wel aandacht voor de kostendekking. Indien nodig komt hij hierop terug bij de begrotingsbehandeling later in het jaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.