13 maart 2019

CDA wil samen met de fracties van CU en D66 stedenbouwkundig plan locatie Oude IJsbaan – Uilennest, met voorrang voor scholen.

Hattem – De CDA-fractie wil het nieuwe scholencluster van de "Van Heemstraschool en ""de Zaaier"  huisvesten op de locatie "Oude IJsbaan/Van Heemstraschool". Samen met de fracties van D66 en ChristenUnie heeft het CDA daarover tijdens de raadsvergadering van 11 maart een amendement ingediend. Dit amendement werd met 10 voor en 5 tegen aangenomen. 

CDA-woordvoerder Harry Kremer.  “Het CDA heeft in de raadscommissie gemotiveerd aangegeven niet "de Noordgouw" als nieuwbouwlocatie aan te wijzen voor cluster 1 maar de oude IJsbaan. Daarnaast is duidelijk dat zowel de "Van Heemstraschool" als "de Zaaier" een nadrukkelijke voorkeur hebben voor de oude ijsbaan of de huidige "Van Heemstraschool". Dit gegeven versterkt de mening van het CDA m.b.t. de keuze voor de "oude IJsbaan/Van Heemstraschool".

Gezondheid en veiligheid zijn voor het CDA belangrijke speerpunten. Daar kan op de "oude IJsbaan/Van Heemstraschool" goed rekening mee worden gehouden. Harry Kremer: “Verder speelt natuurlijk ook het voedingsgebied van de beide scholen. Ook hechten wij zeer aan een evenwichtige spreiding van het openbaar en bijzonder onderwijs. Vandaar dat de locatie öude IJsbaan/Van Heemstraschool" – een goede oplossing is. Ik verwacht dat het college nu snel aan de slag gaat met het maken van een plan voor de nieuwe locatie”.

De CDA-fractie heeft in 2014 al gevraagd om een integraal plan voor de locatie "Uilennest-Oude IJsbaan/Van Heemstraschool". In dat plan past een plek voor de beide scholen. Daarnaast willen het CDA, appartementen voor zowel de sociale huur als de midden-huur (tussen €700-€1000), maar ook koopappartementen. Harry Kremer :”Wat het CDA betreft kan de Luwte daarin ook een plek krijgen". Verder is in het coalitieakkoord afgesproken dat de gemeente zich zal inzetten om zorgaanbod op algemene grondslag mogelijk te maken. Dus ook dat aspect moet aan de orde komen”.

Het CDA verwacht van het college op korte termijn een plan waarin dit alles is opgenomen. Als eerste moet worden begonnen met de nieuwbouw voor de scholen. Wel wordt beseft dat er nog een ruimtelijke procedure moet worden doorlopen. Harry Kremer: “In dat kader vinden wij het van belang dat er over de ruimtelijke inpassing goed overleg is met de omwonenden”.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.