15 december 2016

Extra stimulans vrijwilligerswerk in Hattem

De gemeente Hattem gaat vrijwilligerswerk een extra duwtje in de rug geven. Daarvoor wordt ieder jaar €500 voor vrijgemaakt in de gemeentelijke begroting. Dat heeft de gemeenteraad maandag 12 december besloten. De motie van CDA, D66, VVD en ChristenUnie werd unaniem gesteund.

Initiatiefnemer Luc van Dijk (CDA) is positief: “Vrijwilligers zijn de smeerolie van de Hattemse samenleving. Zij verdienen extra waardering, zeker ook vanuit de gemeente.” Het Vrijwilligersplatform Hattem wil graag meer investeren in de training en ontwikkeling van vrijwilligers. Daarom heeft de raad besloten ieder jaar €500 euro te schenken aan het Vrijwilligersplatform. Zij zullen dit bedrag besteden aan het stimuleren van het vrijwilligerswerk in Hattem, in de meest brede zin van het woord.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.