24 mei 2022

Formatieproces kent alleen maar verliezers

Op 23 mei voerde de gemeenteraad een duidingsdebat over de stand van zaken in de formatie. Een formatie die na het terugtreden van Toon van Asseldonk als informateur opnieuw in een onduidelijke situatie terecht was gekomen. Hoewel er al twee maanden verstreken zijn, is er nog steeds niet over de inhoud gesproken. CDA-fractievoorzitter Teun Juk opende zijn bijdrage met een wrange constatering: ‘’Dit formatieproces kent alleen maar verliezers, en de grootste verliezers zijn de kiezers.’’

Tijdens de eerste helft van de vergadering werd gesproken met de voormalige informateur Toon van Asseldonk. Na doorvragen van Teun Juk werd duidelijk dat Van Asseldonk geen advies heeft gegeven maar een verslag had ingediend. In dat verslag deed hij de constatering dat alleen een combinatie van ChristenUnie, PvdA-GroenLinks en D66 nog een mogelijke coalitie zou kunnen opleveren. Deze partijen hebben weliswaar een meerderheid van acht raadszetels, maar hebben minder stemmen (in totaal 3.147 stemmen) dan de verwachte oppositie van HattemCentraal, CDA en VVD (in totaal 3.292 stemmen). Hiermee ontstaat er wat het CDA Hattem betreft een ongekende en ook ongewenste situatie voor Hattem.

Daarna gingen de partijen met elkaar in debat over de ontstane situatie. Het CDA Hattem heeft veel vragen gesteld die in het debat geen helder antwoord hebben gekregen. Zo werd maar niet duidelijk waarom ChristenUnie en PvdA-GroenLinks eerder hebben aangegeven geen enkele meerderheidsvariant uit te sluiten, terwijl zij in de praktijk hebben laten zien niet zonder elkaar te willen formeren. Teun Juk wilde een open en eerlijk antwoord op de vraag waarom varianten met CDA Hattem werden afgewezen. Dat antwoord kwam er niet. Ook kwam geen helder antwoord op de vraag hoe ChristenUnie, PvdA-GroenLinks en D66 kunnen volhouden dat de nieuwe coalitie recht doet aan de verkiezingsuitslag. Teun Juk: “De keuze van ChristenUnie en PvdA-GroenLinks schuurt daar waar het gaat om geloofwaardigheid en recht doen aan de verkiezingsuitslag. Leg dat de Hattemers maar eens uit. Ik kan het niet”.

De Hattemse politiek staat nu voor een voldongen feit. Teun Juk verwoordde dit zo: ‘’Ik kan hoog of laag springen, maar feit is dat ChristenUnie, PvdA-GroenLinks en D66 samen gaan formeren. Ik vraag iedereen om nog eens goed in de eigen spiegel te kijken. Willen we tot een nieuwe bestuurscultuur komen, dan is er in Hattem nog een lange, lange weg te gaan.’’

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.