20 maart 2017

Doen u en jij mee?

De landelijke verkiezingen zijn geweest. Met de hoge opkomst heeft u laten zien dat politiek wel degelijk leeft en dat de democratie werkt. Ik heb er vertrouwen in dat de uitslag een goede afspiegeling is van wat men vindt in Nederland en dat daarmee het zo nodige gesprek gevoerd kan worden. Over afstand verkleinen en niet polariseren, over nog meer mensen aan het werk, over zorg delen. Aandacht voor de medemens zorgt dat iedereen mee kan doen en van betekenis kan zijn.  

Over een jaar, op 21 maart 2018, zijn de Gemeenteraadsverkiezingen. Het kan heel goed zijn dat u lokaal een andere partij kiest dan landelijk. Er doen minder partijen mee en er spelen andere thema’s die voor u belangrijk zijn. Bedrijfsmogelijkheden, Verkeersveiligheid, sportvoorzieningen, zorgbegeleiding en ouderenvoorzieningen zijn thema’s die u bezig kunnen houden. Meestal omdat u geniet van alle mogelijkheden die Hattem te bieden heeft, maar misschien ligt er wel een zorg?  Of een vraag?

Op het landelijk CDA-congres zag ik hoe duizenden mensen meedachten over wat voor hen belangrijk is in de samenleving. Hoe ze mee discussieerden over  het verkiezingsprogramma en hoe er op democratische wijze werd gestemd over (tegen)voorstellen. Het inspireerde mij, omdat het voor mij hoort bij Democratie. Wat mij het meest opviel, was het grote aandeel actieve jongeren. Dit alles gun ik Hattem ook.

Daarom gaan we ons verkiezingsprogramma voor Hattem ook op deze manier tot stand brengen. Met de mogelijkheid tot inbreng van alle Hattemers. Of u en jij nu wel of geen lid bent van het CDA.

We nodigen u van harte uit om met ons mee te praten, met als doel het goede te behouden en waar nodig, verbeteringen door te voeren. Bent u, ben jij geïnteresseerd en gemotiveerd om deze belangrijke steen bij te dragen? Noteer dan alvast donderdagavond 22 juni in uw/jouw agenda. Nadere berichtgeving volgt.

U kunt de CDA gemeenteraads- en bestuursleden ook direct benaderen, of via onze website https://www.cda.nl/gelderland/hattem/contact/

Ik hoop op uw bijdrage!

 

Henberto Remmerts, voorzitter CDA Hattem

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.