25 november 2022

Snelle sloop leegstaand pand Nieuweweg!

Tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad op 14 november jl. vroeg CDA Hattem aandacht voor het woningbouwproject aan de Nieuweweg. Fractievoorzitter Teun Juk gaf aan al geruime tijd niets meer gehoord te hebben over de voortgang van dit woningbouwproject. Hij constateerde dat het pand van de voormalige zaal Mulder steeds verder verpaupert. Teun Juk: ‘’Alles is nu dichtgetimmerd. Het aanzien van de buurt wordt er daardoor niet beter op. Bovendien is er het risico van vandalisme en brandgevaar wanneer iets te lang op deze manier leeg staat, zeker met de jaarwisseling voor de boeg.’’

Volgens CDA Hattem is er sprake van een volstrekt ongewenste situatie. Hij vroeg aan wethouder Koen Castelein wanneer er voor het laatst contact geweest met de betrokken ontwikkelaar en of er al zicht is wanneer er hier gebouwd kan worden. Zijn hoofdvraag: ‘’Wat kan de gemeente eraan doen om te zorgen dat het pand zo spoedig mogelijk door de ontwikkelaar wordt gesloopt?’’ Hij vond dat de gemeente dit niet moet laten lopen.

Wethouder Castelein gaf aan dat er spoedig gebouwd moet worden. Er zijn volgens hem ook ontwikkelingen en er is zicht op bouwen. Hij gaf aan binnenkort de huidige stand van zaken met de raad te zullen delen. De wethouder onderkende de noodzaak om het betreffende pand te slopen. Burgemeester Marleen Sanderse vulde aan dat de veiligheid van de locatie tot haar portefeuille behoort. Zij was het met de vragensteller eens dat er wat aan gedaan moet worden en gaf aan dat het dossier haar volle aandacht heeft.  

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.