19 maart 2018

Succesvol werkbezoek CDA-Europarlementariër Esther de Lange aan Hattem

Hattem – Ter ondersteuning van de verkiezingscampagne van het CDA Hattem bracht CDA-Europarlementariër Esther de Lange jl. vrijdag een bezoek aan Hattem. Esther de Lange is de nummer 1 op de CDA-lijst voor Europa. Ook is zij vice-voorzitter van de EVP-fractie waar het CDA deel van uitmaakt.

Het werkbezoek startte op het bedrijvenpark H2O. Daar werd zij ontvangen door het voltallige CDA-bestuur en de CDA-fractie. Daarna bezocht zij onder het toezicht oog van een camerateam van RTV-Hattem het bedrijf Consmema. Directeur Johan Kooij vertelde hoe het bedrijf recent werd verplaatst van bedrijventerrein ’t Veen naar H2O. Hij gaf een inkijkje in de markt waarin Consema zich beweegt en welke producten er worden gemaakt. Hij vroeg aan mevrouw De Lange aandacht voor een eerlijke concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven ten opzichte van die uit Oost-Europa. Ook pleitte hij voor eenvoudiger regelgeving voor MKB-bedrijven. Tot slot werd zij rondgeleid door het bedrijf.

Vervolgens werd een bezoek aan de Hattemer binnenstad gebracht. Hier overhandigden Meindert Ververs en Dries Jonker een petitie namens HoogOverHattem. De heer Ververs vroeg aandacht voor een snelle herindeling van het luchtruim waarbij Europa ook een rol speelt omdat het internationale routes betreft. Mevrouw De Lange beloofde de petitie door te geven aan haar collega Wim v.d. Camp die over het luchtruim gaat.

Het werkbezoek werd afgesloten met een mini-symposium bij Zoethout. CDA-wethouder Martijn Hospers leidde het symposium. Jolanda van Apeldoorn van Houtwerk Hattem hield een pleidooi voor circulair ondernemen. Zo maakt haar bedrijf alleen gebruik van Nederlands hout. Dick Stoppelenburg van El-Tec Electrotechniek benadrukte het belang van MKB-bedrijven voor innovatie en werkgelegenheid. Hij wees op de schaarste op de markt van vakmensen. Herald Immink van VNO NCW vroeg aandacht voor de bereikbaarheid van de regio en de arbeidsmarkt ontwikkeling. Hij riep overheid en bedrijven op toch vooral te investeren in vakmensen. Ad Visser tot slot hield een kort referaat waarin hij de waarde van Europa en het belang van vrije grenzen benadrukte. Esther de Lange ging kort in op de zaken die naar voren werden gebracht. Zij benadrukte het grote belang van Europa voor onze vrijheid. Tegelijkertijd is het goed om wel kritisch te blijven op bepaalde zaken. Europees geld is immers ook gemeenschapsgeld.  Namens het CDA-bestuur bedankte voorzitter Henberto Remmerts de aanwezigen voor hun inbreng en liet de inleiders niet met lege handen vertrekken. Uiteraard kreeg Esther de Lange een Hattem-bon en een pakketje met echte Hattemer producten. Het CDA Hattem kan terugzien op een geslaagd werkbezoek. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.