28 september 2017

Tijdens het vragenuur in de raad van 18 september jl.

Tijdens de raadsvergadering van 18 september 2017 heeft het CDA ingestemd met de strategische samenwerking op de Noord-Veluwe. CDA woordvoerder Harry Kremer wees er op dat de raad graag betrokken wil zijn bij de voorkant van het proces en vooral ook als het om strategie gaat. Verder merkte hij op dat de “regionale sociale economische agenda” minder voor Hattem geldt aangezien Hattem zich vooral richt op de regio Zwolle. In de commissievergadering had de CDA-fractie al aangegeven, dat de bestuursopdracht bij Lelystad Airport ten onrechte alleen van de economische component uitgaat. Volgens het CDA moet er ook duidelijk oog zijn voor het milieu en de leefomgeving. Deze belangrijke onderdelen behoren meegenomen te worden bij de strategische agenda onder Lelystad Airport. Harry Kremer vroeg de portefeuillehouder  of er naar aanleiding van de zienswijze van het CDA in de commissievergadering nog nadere actie is geweest over dit belangrijke strategische onderwerp? Burgemeester Wiggers gaf aan dat hij inderdaad met de laatste opmerking van het CDA aan de gang is gegaan. In de regio is er draagvlak voor het standpunt dat de discussie over Lelystad Airport niet alleen over economie gaat, maar ook over de leefbaarheid van de Noord-Veluwe. De actuele discussie over de vlieghoogtes bevestigen dit. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.