11 februari 2023

Vragen over keien bij entree Kerkstraat

Bij Makelaarskantoor Posthuis is er sprake van een fietsparkeerprobleem, mede veroorzaakt door nieuwe inrichting bij de ingang Kerkstraat-Ridderstraat. Daarbij is er een probleem van toegankelijkheid voor mensen die slecht ter been zijn. Dit wordt vooral veroorzaakt door de nieuwe inrichting met oude keien. Vandaar dat het CDA Hattem hier schriftelijke vragen over heeft gesteld. 

Weliswaar is er sprake van visueel een fraaie oplossing, is een bord keurig verplaatst, maar we zijn er nog niet. Uit de praktijk blijkt dat de nu gekozen oplossing niet goed voldoet. Een voorbeeld: het leuke zitbankje is met keien omgeven, maar ouderen gaat er niet makkelijk zitten. Het idee van een leuk pleintje komt zo niet tot zijn recht. Vandaar dat CDA Hattem pleit voor een nieuwe i.c. andere oplossing.

In dat kader hebben wij drie vragen:

  • Is er overleg geweest met Posthuis? Zo nee waarom niet, zo ja wat was de uitkomst van dat overleg
  • Welke oplossing ziet uw college voor dit probleem?
  • Wat kost het om de keien op deze plek weg te halen en er weer klinkers voor in de plaats te leggen?

We wachten de antwoorden van het college met belangstelling af. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.