Gemeenteraad

De gemeenteraad van Hattem bestaat uit 15 zetels. Hieronder volgt de samenstelling van de gemeenteraad sinds 1994:

Gemeenteraadszetels
Partij1994199820022006 2010 2014  2018
PvdA445642           3
ChristenUnie*344443           4  
CDA444334           4
VVD222233           2
D66-11-13           2
Overigen2-----            -
Totaal131515151515         15

  • Deed in 1994 en 1998 mee als combinatie RPF/GPV.

Documenten

De naam "Hattem" is een typische heemnaam. Wat deze naam echter precies betekent is onduidelijk. Er zijn grofweg twee veronderstellingen. Hattem zou het heem zijn van mensen die eerder tot de stam van de Chattuarii (ook wel Hattuarii of Hatten) behoorden of het heem van mensen wier leider Hatto heette. De laatste veronderstelling is gebaseerd op het feit dat de meer dan de helft van de heemnamen afgeleid is van een persoonsnaam. Hattem wordt omstreeks 800 voor het eerst in de geschiedschrijving genoemd. In de [[Codex Laureshamensis]] (het overzicht van bezittingen van de abdij Lorsch) wordt de nederzetting Hat-Heim genoemd waar twee hoeven zouden staan die de abdij als gift had ontvangen <ref name= "heel">van Heel, C. (1999). ''De vroegste middeleeuwse kerkgeschiedenis van Hattem, hfst. 3 uit “In eenen aangenamen oord” ''. Kampen: IJsselakademie. ISBN 9066971045</ref>.


Ondanks deze vroege vermelding was er in die tijd nog geen kerk of kapel in Hattem. In 1176 werd Hattem een zelfstandig [[kerspel]]. De kapel van 17,5 meter lang en 9,5 meter breed stond echter niet op de plek van het huidige centrum van Hattem, maar op de Gaedsbergh (Godsberg). De grenzen van de parochie vallen samen met de latere grenzen van het rechtsgebied Hattem. Hattem kreeg zijn [[stadsrechten]] in [[1299]] van graaf [[Reinoud I van Gelre]] en is een [[Hanzestad|Hanze-]] en [[vestingstad]]. Op dat moment wordt er een versterkte stad gesticht op de noordrand van de [[Veluwe]]. Het stadsplan van Hattem getuigt van een belangrijke rol van de [[Grote of Andreaskerk (Hattem)|huidige kerk]]. Aangezien de tufstenen toren dateert uit de 12e eeuw, wordt aangenomen dat er naast de parochiekerk op de Gadsbergh, al een kapel met toren stond op de huidige plaats van het centrum van Hattem. Met het verlenen van de stadsrechten in 1299 wordt dus ook het kerkelijke centrum verplaatst. De nieuwe kerk wordt gewijd aan de apostel [[Apostel Andreas|Andreas]] en is zo de [[patroonheilige]] van Hattem.<ref name= "heel">van Heel, C. (1999). ''De vroegste middeleeuwse kerkgeschiedenis van Hattem, hfst. 3 uit “In eenen aangenamen oord” ''. Kampen: IJsselakademie. ISBN 9066971045</ref>


In 1401 schonk hertog Willem de Hoenwaard, waar de burgers die binnen de stadsmuren woonden hun vee mochten laten grazen en steen mochten bakken. In [[1404]] werd het kasteel [[Dikke Tinne|St. Lucia]] gebouwd. In de volksmond zou dit gebouw bekend worden als "de [[Dikke Tinne]]". Deze naam dankt het kasteel aan de dikke muren, die de dikste van [[Nederland]] waren. In 1778 werd dit kasteel gesloopt omdat de gemeente besloot om de stenen te verkopen. In [[1786]] werden Hattem en [[Elburg]] bekend omdat daar de prinsgezinde kandidaten voor de [[vroedschap]] niet werden geaccepteerd en de verkiezing als een interne zaak werd beschouwd. De sterke [[Patriotten|patriottische]] beweging stond onder leiding van de advocaat [[Herman Willem Daendels]]. Binnen een maand hebben de troepen van [[stadhouder]] [[Willem V van Oranje-Nassau|Willem V]] de opstand onderdrukt.


Belangrijk werk op geschiedkundig gebied heeft [[Frederic Adolph Hoefer|generaal F.A. Hoefer]] voor Hattem gedaan. Hoefer was getrouwd met C.M. baronesse Van Heemstra (zuster van de toenmalige burgemeester van Hattem) en door zijn toedoen werd de [[Dijkpoort]] van de verpauperde stad gerestaureerd, die bovendien verfraaid werd met vier torentjes ontworpen door [[P.J.H. Cuypers]].

  • Lees meer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.