03 mei 2017

Sportpark Molenbeek

Sinds afgelopen weekend is er veel te doen omtrent Sportpark Molenbeek nav een brief die door de Gemeente Heerde is verstuurd.

Volgens het CDA Heerde had betere communicatie en een meer zorgvuldige beschrijving voor minder onduidelijkheid gezorgd. De brief kwam onaangekondigd en was voor meerdere interpretaties vatbaar waardoor bij de ontvangers acuut zorgen ontstonden. Hierdoor hebben veel vrijwilligers, betrokkenen en raadsleden een onrustig weekend gehad. Dat had ook anders gekund naar onze mening. 

Betreffende de inhoud van de brief is het voor alle betrokkenen en belangstellenden het goed om te weten is waar het probleempunt ligt;
In de jaren zestig is Gemeente Heerde een erfpacht overeenkomst aan gegaan met de J.G.G. Bosch en A. Uyt den Bogaard stichting voor de gronden/het terrein wat nu bekend is als Sportpark Molenbeek. Gemeente Heerde huurt vervolgens het terrein door aan de verenigingen (te weten Skeelerclub Oost Veluwe, V.V. Heerde en De Gemzen).

Nu is er in 2004 een nieuwe pachtovereenkomst afgesloten voor 25 jaar(!!) met daarin verschillende beperkende bepalingen. Wanneer er niet voldaan wordt aan deze bepalingen wordt de Gemeente Heerde door de stichting  beboet a 5000 euro per overtreding. (bizar maar waar!)

Het zijn met name een aantal van die bepalingen die volgens het CDA Heerde niet meer van deze tijd zijn. CDA Heerde heeft al eerder aangedrongen bij het college om met de stichting J.G.G. Bosch en A. Uyt den Bogaard in gesprek te gaan om te kijken hoe er meer speel/sport ruimte voor de verenigingen gecreëerd kan worden.

Bijvoorbeeld bepalingen zoals maximaal 3 wedstrijden per jaar en beperkende bepalingen omtrent het gebruik van een geluidsinstallatie zijn niet meer van deze tijd en hebben op dit moment rechtstreeks een negatieve invloed hebben op de sportbeleving op Molenbeek.
Dit terwijl wij als CDA en tevens coalitiepartij juist meer reuring en recreatieve mogelijkheden wensen in onze gemeente.

Wij beseffen dat de onderhandelingspositie van de Gemeente Heerde niet de sterkste is, gezien alle bepalingen in het pachtcontract, maar in de aankomende raadsvergadering zal het CDA het college dringend verzoeken om actief het gesprek met deze Stichting aan te gaan. CDA Heerde gaat voor een structurele oplossing waarin de verenigingen hun activiteiten volledig tot hun recht kunnen laten komen!

Namens CDA Heerde
Stephan Nienhuis

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.