20 maart 2018

Aanpak centrum Heerde nu of nooit!

‘Liever vandaag dan morgen beginnen met de aanpak van de locatie Van Setten van Loenen’ en de gemeentewerf is de boodschap die het CDA meekreeg van Dick Schuring. Hij wordt daarin ondersteund door de Ondernemersvereniging Heerde. Inmiddels staat dit pand al ruim 6 jaar leeg en dat is slecht voor de middenstand, de leefbaarheid en het aantrekkelijke karakter van het dorpscentrum van Heerde.

Met de herinrichting van de Dorpsstraat en de komst van een aantal nieuwe en jonge ondernemers is de afgelopen periode een goede stap voorwaarts gezet. De entree bij ‘De Postkamer’ en ‘Be Younique’ is prachtig opgeknapt en dat verdient alle lof. Nu is het de hoogste tijd om de plannen te steunen die het centrum aantrekkelijker maken. Zeker omdat die concrete plannen nu door de politiek geblokkeerd dreigen te worden.

In het CDA vinden de ondernemers een groot voorstander om nu vaart te maken. Daar waar andere partijen zoals CU-SGP, GBP en de PvdA de focus lijken te leggen op het onderwerp van het aantal supermarkten in de gemeente, pleit het CDA nadrukkelijk voor aanpak van een compact centrum. Linksom of rechtsom. Dit is het moment om het centrum van Heerde toekomstbestendig te maken.

Het plan dat instemming heeft van de omliggende ondernemers ligt klaar om uitgevoerd te worden, mits de politiek instemt. Het omvat een grootse ingreep van de voormalige gemeentewerf met onder andere woningen voor senioren en meer parkeerplaatsen dichtbij het centrum. Aanpak van de locatie Van Setten/van Loenen, waarin dan een aantal ondernemers komen zoals Het Heerder Fruithuis en Veerle Bloemen. Tevens zal op de huidige locatie van die ondernemers dan ruimte ontstaan voor een supermarkt.

In het verleden zijn wel eens keuzes gemaakt die voor de ondernemers in het centrum slecht hebben uitgepakt. Nu is het de tijd dat de politiek de ondernemers gaat steunen en toekomstperspectief biedt door in te zetten op een compact dorpscentrum. De politiek moet zich dan ook niet terughoudend opstellen wanneer ondernemers willen ondernemen.

Inwoners van Heerde gaan steeds vaker in omliggende dorpen en steden winkelen en uit eten. Meer reuring en gezelligheid is voor het Heerder centrum hard nodig om het voorzieningenniveau minimaal op peil te houden en van toekomstbelang voor de ondernemers. Niets doen is voor het CDA dan ook geen optie.

Op de website van het CDA Heerde zijn de plannen te zien, maar je kan ook bij Dick & Co of een van de andere ondernemers binnenlopen.

 

presentatie themaraad op heerde.nl
Eerder artikel op deze website

Foto: Erik Dick Schuring en kandidaat-raadslid Erik Mateman staan in de startblokken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.