11 januari 2018

CDA Heerde wil eerst herindeling luchtruim

 

CDA Heerde is sinds de eerste plannen al tegen vluchtroutes over de Veluwe, maar als het niet anders kan dan in ieder geval zo hoog mogelijk over onze kwetsbare natuur. 

Al in 2014 is er door ons college een zienswijze ingediend.
Hier is een tijdspad te vinden wat ons college ondernomen heeft. 
Sinds de plannen van de gewijzigde vliegroutes vanaf Lelystad bekend zijn:

  • heeft CDA Heerde actief geageerd tegen de voorgenomen vliegroutes;
  • heeft CDA Heerde als eerste partij in Heerde actief opgeroepen om de handtekeningenacties te onderschrijven van zowel Red de Veluwe en Red vliegveld Teuge;
  • heeft CDA actief de verbinding gezocht met andere CDA-fracties op de Veluwe om gezamenlijk tegen deze plannen in geweer te komen;
  • heeft CDA Heerde zijn de zorgen kenbaar gemaakt bij CDA Gelderland en is hen verzocht om ook tegen deze plannen in geweer te komen;
  • is op 2 oktober 2017 de motie aan het college onderschreven om alle mogelijkheden die tot hun beschikking staan aan te wenden om, de huidige voorgedragen routevarianten af te wijzen en de geluidshinder zoveel mogelijk te beperken en te voorkomen dat het zgn. doorstijgen boven woonkernen plaats zal vinden.
  • Zal CDA Heerde blijven ageren en strijden tegen de huidige plannen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.