22 oktober 2017

Fred de Graaf per 15 okt waarnemend Burgemeester

Fred de Graaf is vrijdag door commissaris van de Koning Clemens Cornielje met ingang van 15 oktober benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Heerde. Hij volgt Inez Pijnenburg op.

Fred de Graaf heeft, voorafgaande aan zijn benoeming, een gesprek gehad met de bovengenoemde raadsdelegatie. De delegatie adviseerde daarna unaniem positief aan de commissaris van de Koning. Deze heeft vervolgens besloten hem te benoemen als waarnemend burgemeester. De gemeente Heerde is blij met zijn benoeming: „We prijzen ons gelukkig dat een man met zo'n staat van dienst onze gemeente de komende tijd wil dienen. Bovendien kent de heer De Graaf de gemeente en de regio. Ook denken we dat hij een waardevolle bijdrage kan leveren aan de opgaven waarvoor we als gemeente staan, zoals de regionale oriëntatie en thema's die in de verschillende regio's spelen.

 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zal de commissaris van de Koning met de gemeenteraad van Heerde bespreken wanneer de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester kan worden gestart.

 

 

Link naar website gemeente Heerde

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.