11 maart 2022

Grote opbrengst Meldpunt Verkeersonveilige situaties

In aanloop naar de verkiezingen heeft het CDA Heerde begin februari meldpunt Onveilige verkeerssituaties geopend. Veel inwoners hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om aandacht te vragen voor de locaties die zij onveilig vinden. Maar liefst 54 meldingen zijn in kaart gebracht. De meeste meldingen kwamen van rond de Elburgerweg. Drukkere wegen zoals de Flessenbergerweg in Wapenveld waar ook veel vrachtverkeer over rijdt zijn aangemeld, maar ook minder voor de hand liggende locaties zijn in beeld gekomen en op de lijst genoteerd zoals situaties op woonerven in Wapenveld en Heerde.

Woensdag 9 maart heeft Hans van Ark de lijst met aandachtpunten overhandigd aan wethouder Cegerek verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid. Hans van Ark geeft aan: Op verschillende wegen moet echt iets gebeuren, het is nu tijd voor actie. Verkeersveiligheid moet in de komende raadsperiode prioriteit 1 zijn. De meest gevaarlijke  situaties nu aanpakken. Fietsers en voetgangers gaan binnen de bebouwde kom voor auto’s. 

Veel inwoners hebben aangegeven graag op de hoogte gehouden te willen worden wat er met de meldingen wordt gedaan. Daarom is de wethouder op het hart gedrukt om deze lijst als prioriteit aan de toekomstige verantwoordelijke wethouder over te dragen voor een goede opvolging en een veiliger Heerde. Tijdens de overhandiging heeft wethouder Cegerek aangegeven om de lijst met de vakafdeling door te nemen. 

Hieronder is online ook een digitale kaart te zien met daarbij alle ingestuurde meldingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.