17 februari 2018

Het Heerder volkslied

De afgelopen dagen is er veel aandacht voor ons verkiezingsprogramma en sinds Maandag staat er een artikel in de Stentor over ons verkiezingsitem: Op de basisschool wordt het Heerder volkslied geleerd. Met dit  verkiezingspunt knipogen we naar CDA landelijk welke vorig jaar aandacht vroeg voor het Wilhelmus, maar veel belangrijker: hiermee willen we aandacht vragen voor behoudt van onze identiteit en bewustwording dat we in een prachtig stukje Nederland wonen en leven.

Het een en ander is gebaseerd op 1.12 en 1.13 uit ons verkiezingsprogramma:

1.12 Recreatie en toerisme
‘Heerde is het mooiste plekkien in ons boeren vaderland’ dichtte Jan van Riemsdijk de beginregels van het Heerder volkslied. En dat is en blijft het wat ons betreft!
Onze gemeente ligt in een prachtige omgeving die voor recreanten aantrekkelijk is. Daar moeten we maximaal gebruik van maken. De recreatiesector levert veel banen op en wordt economisch steeds belangrijker. Ook voor onze eigen inwoners is een aantrekkelijke recreatieve omgeving van meerwaarde. Om de recreatie in onze gemeente (verder) te stimuleren, heeft het CDA het volgende voor ogen:
• Uitbreiding van het aantal camperplekken in de hele gemeente op aantrekkelijke locaties.
• Boeren de mogelijkheden geven tot verbreding: bijvoorbeeld boerderijcamping.
• Om recreatieve en toeristische evenementen te ondersteunen, wil het CDA een waarborgfonds voor het financiële risico van deze (nieuwe) evenementen.
• De recreatieve aantrekkelijkheid van onze bossen (bijvoorbeeld de Renderklippen) dient op verschillende manieren verder vergroot te worden.
• Het Apeldoorns Kanaal is een potentiële aanjager voor meer recreatie en ontspanning langs en op het water. Het CDA dringt er bij de gemeente op aan om de contacten met de provincie warm te houden zodat er alsnog financiële middelen vrijkomen die hiervoor ingezet kunnen worden.
• Lokale recreatieve, culturele en sportieve activiteiten worden door de gemeente beter onder de aandacht gebracht middels enkele digitale billboards op strategische interessante locaties.

1.13 Cultuur
Cultuur verbindt mensen. Kennisnemen van elkaars cultuuruitingen kan groepen mensen dichter bij elkaar brengen. De kracht van onze samenleving komt tot uitdrukking in wat de inwoners met elkaar delen en waarbij zij zich ‘thuis’ voelen. Denk hierbij aan de eigen geschiedenis, de streektaal, archeologie, monumenten en kerkelijk en agrarisch erfgoed. Ook feesten van gemeenschappelijkheid, zoals de viering van Koningsdag, de Eiermarkt in Veessen, de Paddendag in Wapenveld, het Hoornerfeest in Hoorn, het Schaapscheerdersfeest, de kerstviering op de Renderklippen en de andere festiviteiten versterken de onderlinge band. Het is belangrijk om cultureel erfgoed voor de komende generaties te bewaren en toegankelijk te houden.
• Het CDA is voor behoud van kerkelijk, agrarisch en cultureel erfgoed.
• Op de basisschool wordt het Heerder volkslied geleerd.
• De Heerd als bruisend cultureel centrum van Heerde.
• Het CDA wil het karakter van de zondag als rustdag zo veel mogelijk behouden. Wij zijn van mening dat verruiming van de winkeltijdenwet in het nadeel is van de vaak kleinschalige ondernemingen. Ook de kleine zelfstandige(n) en hun werknemer(s) gunnen wij een dag met het gezin. Daarom: geen koopzondag in gemeente Heerde.
• Het CDA wil ruimte bieden aan verruiming van de avondopenstelling van winkels wanneer de ondernemers daar behoefte aan hebben.

Hier vindt u het artikel in de Stentor

Hier vindt u ons hele verkiezingsprogramma 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.