13 december 2022

Ledenvergadering CDA Heerde

Onlangs hield de CDA-afdeling haar algemene ledenvergadering in ‘De Verbinding’ te Vorchten. 

In zijn welkomstwoord memoreerde voorzitter Dick van de Streek dat het na ruim twee jaar digitaal vergaderen, goed was om elkaar weer fysiek te ontmoeten.

Naast de gebruikelijke agendapunten werd stil gestaan bij de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezing in maart 2023. In dit kader werd aandacht besteed aan het lijsttrekkerschap van Marja van der Tas voor het CDA in het Waterschap Vallei en Veluwe. Marja van der Tas is een betrokken CDA-lid en woont sinds enkele jaren in Heerde. Op de CDA-kandidatenlijst voor de Gelderse Statenverkiezing staat gemeenteraadslid en zittend statenlid Hans van Ark op de elfde plek. De vergadering wenste hen succes bij de verkiezingscampagne.

In de CDA-gemeenteraadsfractie heeft een rolwisseling plaatsgevonden. Joke Grotenhuis droeg na negen jaren het fractievoorzitterschap over aan Hans van Ark. De leden bedankten Joke, die wel fractielid blijft, voor haar tomeloze inzet en zij ontving uit handen van Dick van de Streek als blijk van waardering een boeket bloemen. Verder gaf de voorzitter aan dat het CDA in de komende jaren in onze gemeente in gesprek zal gaan met bedrijven, organisaties en (sport)verenigingen. “Doelstelling hiervan is om ‘op te halen’ wat er leeft in de verschillende sectoren. De eerste afspraken zijn inmiddels gemaakt.” Daarnaast wordt een klankbordgroep samengesteld van inwoners in de gemeente Heerde. “Fractie en bestuur willen op deze manier in gesprek gaan met burgers over onderwerpen die zij zelf aandragen. Nadrukkelijk wordt aangegeven dat het hier niet om CDA-leden gaat, maar inwoners die zich betrokken voelen bij het wel en wee van onze gemeente.

Aanmelden kan bij fractie- en bestuursleden.” Het jaar 2023 zal voor het CDA in onze gemeente, landelijk de oudste CDA-afdeling, ook in het teken staan van het 50-jarig bestaan. Nadat wethouder Stephan Nienhuis en de fractieleden Hans van Ark en Joke Grotenhuis, een rondje actuele politiek verzorgden, werd de vergadering afgesloten en konden de leden onder het genot van een hapje en drankje nog napraten.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.