18 september 2017

CDA vindt mening van burgers belangrijk

Vernieuwend proces voor opstellen verkiezingsprogramma
Burgers, verenigingen en organisaties die maatschappelijk of economisch actief zijn in de gemeente Heerde worden uitgenodigd op 28 september a.s. om 19.30 uur in Vrieze’s Erfgoed in Wapenveld om te reageren op het concept verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. ‘De huidige tijd vraagt om een open democratie en brede inspraak, dat zorgt voor draagvlak’, is de mening van het bestuur en de fractie van de CDA-afdeling Heerde-Wapenveld.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018, bereidt een programmacommissie, het schrijven van het verkiezingsprogramma voor. Een verkiezingsprogramma is een product van de tijdsgeest. Daarom heeft deze CDA afdeling zich ten doel gesteld om op vernieuwende wijze een aantrekkelijk, gedragen en herkenbaar CDA-verkiezingsprogramma op te stellen. Een grote betrokkenheid daarbij van de leden, ondernemers, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de burgers in de gemeente Heerde is voor hen van groot belang.

Landelijke ‘CDA1000’ als voorbeeld voor ‘CDA100 van Heerde’
Bij de Tweede Kamerverkiezingen heeft het CDA een ‘CDA1000’ georganiseerd. 1000 leden kwamen op 10 september 2016 bij elkaar om input te leveren voor het landelijke verkiezingsprogramma.

Voorzitter Dick van de Steek: ‘Deze ‘CDA1000’ was in meerdere opzichten succesvol. Daarom willen wij in Heerde dit vernieuwende concept op gemeentelijk niveau toepassen. Niet alleen met leden, maar ook met betrokken mensen die weten wat er leeft in de gemeente.

De 1e bijeenkomst was op 4 juli jl. in MFA De Heerd. Inwoners van de gemeente Heerde, ongeacht politieke voorkeur, kwamen bij elkaar om input te leveren voor het verkiezingsprogramma van de lokale partij. Dit gebeurde aan de hand van prikkelende stellingen die de basis vormden voor mooie gesprekken. De uitkomsten zijn als startpunt genomen door de programmacommissie voor het concept verkiezingsprogramma 2018-2022. Voordat ze hun werk vervolgen, wil het CDA Heerde-Wapenveld de bevolking nogmaals betrekken bij hun plannen voor de komende jaren.

 

‘De gemeenteraadsverkiezingen zijn nog ver weg en ‘spelen’ waarschijnlijk nog niet zo bij de burgers.

De speerpunten voor het CDA-verkiezingsprogramma hebben wij echter globaal in beeld. We willen

ze graag toetsen en aan de inwoners van de gemeente Heerde voorleggen’ zegt voorzitter Dick

van de Streek.

 

Naast ondernemers, organisaties en verenigingen, worden geïnteresseerde inwoners van de gemeente Heerde nadrukkelijk uitgenodigd op 28 september a.s. in Vrieze’s Erfgoed Groteweg 54 in Wapenveld. Aanvang 19.30 uur. Ontvangst vanaf 19.15 uur.

Voor informatie en aanmelding: E [email protected] of T 06-20208536.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.