10 maart 2023

Provinciale Statenverkiezingen '23

Meer wij, minder ik
Wij zetten ons de komende jaren in voor een nog mooier en beter Gelderland. Voor een Gelderland waarin we naar elkaar omkijken en elkaar respecteren. Een Gelderland waarin samen leven centraal staat. Een provincie die we met een gerust hart kunnen doorgeven aan de volgende generatie. Dat doen we met respect voor de inwoners en met oog voor de diversiteit en identiteit van de verschillende prachtige regio’s die Gelderland kent.

Samen zijn we Gelderland.
Wonen Van jong tot oud: iedereen verdient zo snel mogelijk een plek om te wonen in onze provincie. Daarom willen wij dat er in ieder dorp een straat met woningen wordt bijgebouwd en bij iedere stad een wijk. Met goede verbindingen, met openbaar vervoer en voldoende groen.

Leefbaar
Wij werken aan een leefbaar Gelderland. Een buitengebied waar ruimte is voor boeren om ons voedsel te produceren en natuur die we koesteren en van genieten. Met bruisende dorpen en steden, met goede en bereikbare voorzieningen in de buurt. Zorg, onderwijs, verenigingen en ontmoetingsplekken zijn dichtbij. De oplossing voor het stikstofvraagstuk zien wij in een balans tussen economie en natuur. We moeten allemaal minder stikstof uitstoten. Allemaal dragen we ons steentje bij, samen lossen we dit op. Zodat we een gezonde natuur hebben én een leefbaar buiten gebied.

Duurzaam
Duurzaamheid is voor ons geen stopwoord maar een werkwoord. De komende jaren worden er grote stappen gezet naar een klimaatneutraal en circulaire Gelderland. Dit moet onverminderd doorgaan. Door de huidige energiecrisis merken we allemaal hoe afhankelijk we zijn van het gas, dit moet anders. Wij zetten ons in dat iedereen, inwoners en ondernemers, mee kan doen in deze grote veranderingen.

Veiligheid
Mensen moeten zich veilig kunnen voelen in Gelderland. Wij werken aan een veilige woonomgeving, veiligheid onderweg en een veilig ondernemersklimaat. Wij lossen de komende jaren de 20 meest onveilige verkeerspunten op.

Wij willen door met Drenth!

STEM CDA
1 Lijsttrekker Peter Drenth 
11 Hans van Ark uit Wapenveld  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.